Hoppa till huvudinnehåll

AI-vision

AI Sweden och våra partners Centiro, Region Gävleborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skatteverket, Västra Götalandsregionen, Zenseact och Östgötatrafiken har utvecklat ett white paper om AI-vision. Ladda ner en vägledande white paper och en mall för att hjälpa din organisation att sätta sin AI-vision snabbare och med bättre resultat.

AI Vision

En AI-vision sätter riktningen för att arbeta med AI. Organisationer som ökar sitt fokus på AI kan dra nytta av att bli samordnade bakom en vision som skapar en bättre förståelse för AI och dess plats i organisationen. Utan en vision riskerar organisationer att lägga för lite fokus på de mest värdefulla projekten, eller ännu värre; att spendera resurser på de fel projekten. I en ny rapport, fann McKinsey att företag som ser den högsta avkastningen på investeringar från AI är mycket mer benägna att ha en tydligt definierad AI-vision och strategi. Att utveckla en AI-vision kan dock vara komplicerat och det kan vara svårt att uppnå den avsedda påverkan. Hittills har inte mycket vägledning producerats om vad som ingår i en AI-vision och det har funnits få bästa praxis referenser.

Detta white paper är en guide utvecklad för att hjälpa organisationer att skapa sin AI-vision snabbare och med bättre resultat. Detta praktiska verktyg är produkten av AI Swedens och de samarbetande partnernas samlade erfarenheter. Den förklarar vad en AI-vision är, processen att skapa den och hur man kommunicerar den. Förutom detta white paper medföljer en lättanvänd mall. 

Vilka kan dra nytta av att detta material?

Privata eller offentliga, alla organisationer som vill arbeta mer med AI kan dra nytta av den. Idealiskt utvecklas en AI-vision efter att organisationen har utvecklat sina första experiment eller proof of concepts. AI-visionen fungerar som en färdplan för vidare skalning.

Varför tog vi fram AI Vision White Paper?

"Vi ville skapa detta white paper eftersom det är något som alla av oss skulle ha älskat att ha tillgång till när vi först började arbeta med att sätta en AI-strategi. Genom att få ut detta dokument hoppas vi hjälpa andra organisationer att accelerera sin process och skapa klarhet," säger Lucas Ambjörn, Expert på Digitalisering och AI Transformation på Zenseact, en av bidragsgivarna till AI Vision White Paper.

En annan bidragsgivare, Cecilia Hahn Berg, Strateg för Life Science på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, delar också sin syn på hur pappret kan gynna organisationer:

"Att tillbringa 30 minuter med att läsa igenom detta white paper kommer förhoppningsvis att betala sig på minst två sätt. För det första, för att accelerera processen att bestämma om en AI-vision kommer att gynna din organisation överhuvudtaget. För det andra kommer det att hjälpa dig att förstå hur du ställer in processen för att skapa en AI-vision."

Samarbeta över sektorer

Detta white paper om AI-vision utvecklades av en bred kombination av organisationer, från offentliga till privata och från stora till medelstora. Arbetet utfördes i en serie workshops som sträckte sig över tre månader. "Vi kunde bygga in all vår kunskap i dokumentet från olika företag och myndigheter", säger Anders Fryden, AI samordnare och Change Manager på Skatteverket. Cecilia Hahn Berg tillade att "de varierande perspektiven förhoppningsvis resulterar i ett white paper som gäller för en bredare publik."

Under workshops samlade gruppen kunskap och inspiration från andra källor samt delade sina egna erfarenheter.

AI Vision White Paper finns tillgänglig både på engelska och svenska.

För mer information, kontakta

A Picture of Conny Svensson
Conny Svensson
Director of AI Adoption
+46 (0)70-315 94 98