Hoppa till huvudinnehåll

AI for Impact: Talangprogram för non-profits och sociala entreprenörer

AI Sweden driver med finansiering från Google.org projektet AI for Impact som ska stärka svenska sociala entreprenörer, sociala impactbolag och icke vinstdrivande organisationer som verkar för social hållbarhet.
Under projektet kommer flera initiativ genomföras för att höja medvetenheten om hur AI kan användas för social nytta och ta fram exempel på användningsfall. Ett av dessa initiativ är ett sommartalangprogram där organisationer får hjälp att implementera AI av studenter inom machine learning och data science.

Om talangprogrammet

Talangprogrammet inom ‘AI for Impact’ kommer att äga rum från juni till augusti 2024. Det syftar till att stödja sociala entreprenörer och icke vinstdrivande organisationer i deras arbete med hjälp av AI.

Ansökande organisationer föreslår ett eller flera AI-relaterade projekt de skulle vilja få hjälp med att implementera. De organisationer som blir antagna till programmet kommer under sommaren få hjälp av ett team av talanger som genomför de föreslagna projekten. Talangerna består av studenter inom machine learning och data science som valts ut av AI Sweden för sin kompetens, självständighet och driv.

Fem organisationer kommer få chansen att medverka i projektet. Urvalet baseras på projektets potentiella positiva påverkan, genomförbarheten och dess beredskap för AI. Vi matchar varje organisation med ett team av tre handplockade AI-talanger. Detta är en unik chans att öka kunskapen och användningen av AI i er organisation!

  • Programmet är kostnadsfritt för deltagande organisationer
  • Ansökan är öppen till och med den 17 april, 2024

Förväntat resultat av programmet

Erfarenhet från verkligheten och omfattande förståelse

Praktisk erfarenhet av att implementera AI-lösningar och förståelse för AI:s utmaningar och potential.

 

Verkningsfullt samarbete

Vi kommer att välja fem organisationer där var och en matchas med ett team om tre talanger, vilket ger totalt femton bidragsgivare till programmet.

Implementering av användningsfall

Det övergripande målet är att genomför konkreta användningsfall för varje organisation.

Vem bör ansöka?

Du bör ansöka om du är en svensk social entreprenör, socialt impactbolag eller icke vinstdrivande organisation som arbetar för social nytta.

Om din organisation är intresserad av att stimulera, höja kompetensen och stärka din kapacitet och förmåga att utnyttja kraften i artificiell intelligens för en god sak, är det här programmet perfekt för dig. Att ha en etablerad IT-avdelning och tillgång till tillgänglig data ses som en fördel.

Förväntningar och hur du ansöker

Även om programmet är kostnadsfritt tack vare Google.org förväntar vi oss att ansökande organisationer lämnar in genomförbara projektförslag och bidrar med internt intresse och stöd.

  • Vänligen ansök genom att fylla i detta formulär.
  • Ansökan måste gå igenom Googles AI-principgranskning, skapad av Googles AI-etiker och experter, vilket är en del av vår urvalsprocess.
  • Artikulera tydligt det affärsproblem eller den möjlighet ni ser som potential att lösa med ansvarsfull AI.
  • Se till att projektet är någorlunda genomförbart inom den 10-12 veckors tidsramen.
  • Vi är öppna för att diskutera och generera idéer kring AI-användningsområden tillsammans och att förfina projektets omfattning för optimala resultat. Identifiera interna intressenter som kommer att tillhandahålla väsentlig information och intern vägledning samt eventuellt delta i projektledning.

Ansökan är öppen till och med den 17 april, 2024.

Information

Om du är intresserad och vill veta mer om artificiell intelligens, dess potential och hur artificiell intelligens tillämpas inom olika företag och organisationer, besök gärna MyAI.
Vi uppmuntrar dig också att läsa mer om Google.org:s inflytelserika initiativ – inget av detta skulle vara möjligt utan dem.

Talangprogrammet är bara ett initiativ inom det bredare projektet AI for Impact. 
Läs mer här:

Three young professionals in a meeting
AI Sweden driver med finansiering från Google.org projektet AI for Impact som ska stärka svenska...

För mer information, kontakta

Sofia Hedén
Sofia Hedén
Head of Talent Programs
+46 (0)72-174 91 00
A photo of Lucas Ambjörn
Lucas Ambjörn
AI Change Agent
+46 (0)73-709 95 95
Astrid Sjögren
Astrid Sjögren
Project Manager
+46 (0)70-812 95 72