Hoppa till huvudinnehåll

Talangprogram

Ökningen av AI-tillämpningar leder till en snabb ökning av efterfrågan på AI-experter. Näringslivet identifierar återkommande bristen på AI-kunskaper som den största utmaningen för deras planerade användning av AI. Tillsammans med partners driver AI Sweden talangprogram för att hantera denna brist på expertis.

Talent programs

Hur man attraherar talanger

Våra talangprogram skapas tillsammans med partners för att uppfylla våra övergripande mål:

  • Utveckla den svenska talangpoolen
  • Attrahera och rekrytera internationella talanger
  • Stärka yrkesverksamma med kunskap och ett nätverk av människor med liknande utmaningar och lösningar

AI Swedens insatser kopplade till talangattraktion och kompetenshöjning lanserades i augusti 2021 och utvecklas kontinuerligt. Huvudsyftet är att bidra till partners förmåga att rekrytera mer talanger. Alla talangprogram som utvecklas direkt eller indirekt av AI Sweden kommer att öka talangpoolen för AI Swedens partners.

Talangprogrammen byggs av och för AI Swedens partners, och vanligtvis är det en eller flera partnerorganisationer initierar och finansierar dem.

→ Registrera dig för Talent Update, ett nyhetsbrev för AI Swedens partners dedikerat till att attrahera, behålla och utveckla AI-expertis och få uppdateringar om våra många talangprogram.

Erfarenheter från Eye for AI-programmet

Lyssna på nuvarande deltagare Sandra Carrasco, med Martin Svensson från AI Sweden, och Cecilia Hahn Berg från Sahlgrenska Universitetssjukhuset dela med sig av deras erfarenheter från Eye for AI-programmet.

To play this Spotify content, you need to "Allow all" cookies.

Adjust your settings

A group of three young professionals sitting by a table and having a meeting

AI for Impact Talangprogram

Följ med på en transformativ resa med Google.org och AI Sweden i vårt sommarprogram. Vi bjuder in studenter, svenska icke vinstdrivande organisationer och sociala entreprenörer att samarbeta för att...
Industrial Immersion Exchange program

Industrial Immersion Exchange program

AI Sweden och Dakota State University (DSU) erbjuder internationell och industriell erfarenhet inom AI och cybersäkerhet genom betald och akademisk meriterande praktik i Sverige och USA.
AI Sweden Soft Landing Program

Eye for AI - Ett examensprogram för framtida ledare inom AI

Eye for AI-programmet är unikt utformat för att attrahera högpresterande AI-talanger med en master- eller doktorsexamen och 0-3 års arbetslivserfarenhet, inom områdena datahantering, datavetenskap och...
GPT Summer Internship Program

GPT Summer Internship Program

Detta program skapades för att accelerera implementeringen av generativ AI i Sverige. Det är ett sätt för AI Swedens partners att arbeta med högpresterande studentteam i ett sommarprogram som varar i...
Two women sitting in front of a computer

Master Thesis Program

AI Swedens master thesis-program bjuder in studenter att sitta på AI Swedens kontor, använda våra resurser och få stöd från data scientists och andra anställda. I tidigare årskullar har vi välkomnat...
People around a table working with their computers

NLU Talent Program

NLU-talentprogrammet är utformat för att attrahera AI-talanger inom språkteknologi och presenterar en möjlighet för partners att öka sina färdigheter inom språkteknologi (Natural Language...
Young Talent Program

Young talent program

Young Talent är ett program för nyligen utexaminerade gymnasiestudenter med intresse för AI. De utbildas och boostas på AI Sweden under hösten och arbetar hos AI Swedens partners under våren. Vänligen...
Two women talking, sitting at a table in front of laptops

AI - organisation, värde och införande

Programmet “AI - organisation, värde och införande” består av en serie av sju föreläsningar och är utformat för er som studerar vid någon av nedanstående yrkeshögskolor och vill lära er mer om hur AI...

För mer information, kontakta

Sofia Hedén
Sofia Hedén
Head of Talent Programs
+46 (0)72-174 91 00