Hoppa till huvudinnehåll

NLU Talent Program

NLU-talentprogrammet är utformat för att attrahera AI-talanger inom språkteknologi och presenterar en möjlighet för partners att öka sina färdigheter inom språkteknologi (Natural Language Understanding - NLU).

Den första omgången av NLU Talent Program avslutades i mars 2024 och AI Sweden letar för närvarande efter partners för att starta upp på nytt .

I oktober 2022 började den första kullen av NLU Talent Program. Vi välkomnade fyra studenter från masterprogram inom språkteknologi och datavetenskap.

Deltagarna är en del av AI Swedens Natural Language Understanding-team och arbetar på Region Halland och Vinnova, och spenderar nio månader på varje organisation.

"Artificiell intelligens erbjuder stor potential, men det finns brist på kvalificerade personer. NLU-programmet utgör ett viktigt initiativ för Vinnova eftersom det ger tillgång till AI-talanger samtidigt som det gör Sverige mer attraktivt och ökar talangpoolen."

Daniel Rencrantz, Förvaltningsdirektör, Avdelningschef Verksamhetsutveckling och stöd

"Med NLU-talentprogrammet ser vi möjligheter att stärka AI-kompetensen i Region Halland. Ge och lära, tillsammans!"

Rosita Ahlstedt, Chef för beslutsstöd och AI, Region Halland

Senaste utvecklingen inom området språkmodeller öppnar helt nya tillämpningar och affärsmöjligheter. Det är dock inte alltid självklart hur man bäst tillämpar dessa modeller inom en organisation. AI Sweden startar därför ett talentprogram specifikt för Natural Language Understanding och storskaliga språkmodeller för att öka kompetensen bland partners.

Partnerorganisationer och projekt

AI Sweden är det svenska nationella centret för tillämpad artificiell intelligens, stöttat av den svenska regeringen och den offentliga och privata sektorn i hela landet. Vår mission är att accelerera användningen av AI till fördel för det svenska samhället, svensk konkurrenskraft och alla som bor i Sverige.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet, som hjälper till att öka Sveriges innovationskapacitet och bidrar till hållbar tillväxt.

Region Halland har visionen att göra Halland till den bästa platsen att leva, utbilda sig, arbeta och driva företag. Region Halland har ansvaret för hälso- och sjukvård samt utveckling och tillväxt i regionen. Många av de frågor som regionen arbetar med påverkar hur det är att leva och arbeta i Halland.

Vi ser redan fram emot en framtida kull av NLU Talent Program och startar talangprogram kring andra initiativ.

Är din organisation intresserad av att delta i ett AI Sweden Talent Program? Kontakta Sofia Hedén, Project Manager, så vi kan lära oss mer om dina AI-talangbehov.

Är du en kandidat som söker en liknande möjlighet? Registrera dig på careers.ai.se för att bli meddelad när ansökningar till AI Swedens talangprogram öppnas.

Om programmet

Deltagarna roterar mellan deltagande organisationer i par, spenderar 1-2 dagar varje vecka på AI Sweden för att utveckla sina färdigheter, få input från AI Swedens NLU-team och bli en integrerad del av den svenska AI-gemenskapen.

Vem kan vara värd för deltagare på sin organisation?
Deltagande organisationer behöver vara partner till AI Sweden och ges möjlighet att identifiera spännande och relevanta AI-relaterade projekt som ger värde för både deltagarna och organisationen.

Vad kan partner förvänta sig?

 • Tillgång till toppbegåvningar inom området i 12-24 månader (beroende på antalet organisationer)
 • Tidig tillgång till de senaste svenska språkmodellerna och expertis inom hur man tillämpar dem
 • Tillgång till AI Swedens Natural Language Understanding (NLU) team
 • Möjlighet att anställa kandidater efter programmet
 • Samarbete och kunskapsutbyte mellan deltagande organisationer

Vad kan kandidater förvänta sig?

 • En samarbetsforskning miljö på AI Sweden
 • Arbeta med utmanande uppgifter i olika organisationer och sektorer
 • Arbeta med de bästa inom området
 • Konkurrenskraftig lön
 • Synlighet genom AI Sweden
 • Ett livligt schema med konferenser, seminarier, etc.

Programmet liknar vårt pågående talangprogram Eye for AI, titta gärna på något av materialet nedan

 

Kontakta talentprograms@ai.se, eller Sofia Hedén och vi kommer gärna att lära oss mer om dina AI-talangbehov. 

Sofia Hedén
Sofia Hedén
Head of Talent Programs
+46 (0)72-174 91 00

Kullen 2022/2023

Niclas Hertzberg

Niclas Hertzberg

AI Engineer
Anna Lokrantz

Anna Lokrantz

Judit Casademont

Judit Casademont

Kätriin Kukk

Kätriin Kukk