Hoppa till huvudinnehåll

Legal Expert Group

Detta är nätverket där juridiska experter från några av AI Sweden’s partnerorganisationer träffas för att dela och diskutera juridiska frågor och utmaningar kopplade till artificiell intelligens.

A socializing moment captured in the image, featuring a woman facing the camera engaged in conversation with two men in the foreground. All individuals are dressed in business attire

Bild: AI-genererad via Midjourney

Om oss

Legal Expert Group är ett nätverk som består av juridiska experter från några av våra många partnerorganisationer som träffas för att diskutera och dela juridiska frågor och utmaningar kopplade till AI.

Syftet med nätverket är:

  1. Kunskapsdelning: Dela kunskap och lärdomar genom att stärka kunskapen inom AI och juridik.
  2. Möjligheter till nätverkande: Skapa ett utrymme där juridiska experter kan träffa varandra och skapa värdefulla kontakter.
  3. Professionell utveckling: Hålla sig informerad och lära sig om fokusområden inom AI som är intressanta för nätverket och tillsammans förbättra individuella färdigheter i det ständigt föränderliga juridiska landskapet.

När

Nätverket håller möten några gånger per år, efter inbjudan från AI Sweden. Alla deltagare i nätverket är välkomna att föreslå ämnen och frågor som ska diskuteras vid kommande möten. Deltagarna är också fria att bestämma vilka möten de vill delta i beroende på ämnet.  

Deltagare 

Varje partner kan ha en representant som deltar i nätverket som utgångspunkt. Om den representanten inte kan delta eller om en annan juridisk expert inom organisationen är mer intresserad av ett visst ämne, är det möjligt att bjuda in den kollegan att delta i ett möte istället.

Intresserad av att gå med i nätverket?

Alla partners till AI Sweden är välkomna att ha en representant som är juridisk expert. Du kan ansluta dig till nätverket genom att kontakta de personer som hanterar nätverket enligt nedan. Du kan också fråga din huvudkontaktperson på AI Sweden så guidar de dig till rätt kontakt.

För mer information, kontakta

A picture of Ebba Josefson Lindqvist
Ebba Josefson Lindqvist
International Relations Manager
+46 (0)73-254 29 03
A picture of a woman called Tilde Skånvik
Tilde Skånvik
Legal counsel l Compliance officer
+46 (0)703 08 87 90