Hoppa till huvudinnehåll

Resurser

AI Sweden har samlat NLU-artiklar, användningsfall och rapporter i detta kunskapscentrum. Ta en titt på materialen och lär dig mer om hur NLU kan tillämpas.

GPT-SW3

AI Sweden, tillsammans med RISE och WASP WARA Media & Language, utvecklar en storskalig generativ språkmodell för de nordiska språken, främst svenska.

Handbook för prompting

Med denna handbok vill vi ge en övergripande förklaring av vad en språkmodell är och demonstrera teknikens stora potential. Handboken kan användas som ett verktyg för att framgångsrikt skapa promtar på egen hand och utveckla och förbättra specifika applikationer. Handboken är under arbete och kommer att uppdateras under loppet av GPT-SWE valideringsprojektet.

NLP-seminarieserie

NLP-seminarieserien arrangeras varannan vecka, och är ett forum för personer som arbetar med eller är intresserade av Natural Language Processing (NLP) och språkteknologier. Seminarierna organiseras av NLP-gruppen hos RISE och AI Sweden. Klicka vidare till vår kanal på YouTube för att se de senaste inspelningarna.

Statusuppdatering: Region Halland om valideringsprojekt för GPT-SW3: GPT-SW3-tillämpningar inom sjukvården

Presentation vid referensgruppsmötet “Offentlig sektor och tillämpad språkteknologi” på AI Sweden
Niclas Hertzberg & Anna Lokrantz (AI Sweden & Region Halland)

Juni 8, 2023

Framtidens Digitala Assistent för Offentlig Sektor

Presentation vid referensgruppsmötet “Offentlig sektor och tillämpad språkteknologi” på AI Sweden
Jonatan Permert, AI Sweden

Juni 8, 2023

Utbildningsmaterial för Interdisciplinary Expert Pool för NLU

Detta utbildningsmaterial grundläggande resurser för alla som vill få kunskap om stora språkmodeller, med särskilt fokus på de etiska aspekterna av tekniken. Materialet är inriktat på både en teknisk och en icke-teknisk publik. Det består av både grundläggande och mer avancerade resurser i form av läsningar, poddar, öppna kurser, videor och böcker.

Materialet finns tillgängligt på MyAI. Skapa ett gratis konto för att få tillgång till materialet.

Alternativt finns materialet tillgängligt som en presentation i länken nedan.

Denna lista har sammanställts för Interdisciplinary Expert Pool for NLU-projektet.

Statusuppdatering: Data Readiness Lab, Juni 2022

Presentation vid referensgruppsmötet "Offentlig sektor och tillämpad språkteknologi" på AI Sweden
Felix Stollenwerk, AI Sweden

Juni 8, 2022

Statusuppdatering: Språkmodeller för svenska myndigheter, Juni 2022

Presentation vid referensgruppsmötet "Offentlig sektor och tillämpad språkteknologi" på AI Sweden
Magnus Sahlgren, AI Sweden

Juni 8, 2022