Hoppa till huvudinnehåll

Energi

Att omvandla Sveriges energisystem till att bli fossilfritt och mer resilient kommer att kräva mycket arbete. För att bättre förstå vilken omvandling som behövs och vad som är möjligt behöver beslutsfattare fördjupade insikter i både elproduktion och elförbrukning. Detta är vad AI Swedens energiinitiativ handlar om. Det första steget är en interaktiv simulering av det svenska energisystemet.

Framtida energibehov i Sverige kommer att vara enormt. Våra basindustrier strävar efter att bli fossilfria, även inom mycket energiintensiva områden som stålproduktion. Samtidigt är också ny energikrävande produktion på väg, som tillverkning av batterier. Dessutom är bilindustrin snabbt på väg mot el istället för bensin och diesel.

I denna omvandling spelar AI och data en avgörande roll. Genom att dela data mellan aktörer, oavsett om det är producenter, konsumenter, eller något däremellan, är det möjligt att bygga modeller för att förstå framtida energibehov samt produktion. I ett resilient elnät kommer AI också att vara en nyckelteknik för att planera, distribuera och balansera systemet på både lokal och nationell nivå.

Just nu bygger AI Sweden tillsammans med partners en interaktiv simulering av det svenska energisystemet. Detta verktyg kommer att visualisera produktionen och konsumtionen av elektricitet, idag och i framtiden.

Behovskartan

AI Sweden, med samarbetspartners, presenterar en interaktiv simlulering av det svenska energisystemet. Målet är att skapa en förståelse för produktion och konsumtion av el, från lokal till nationell nivå.

Behovskartan är en interaktiv simulering där användarna kan laborera med olika inställningar kring behov av el, teknikutveckling, klimatförändringar och andra faktorer. 

Genom att experimentera med variabler som elektrifiering av olika sektorer och energiförbrukning kan användaren utforska olika scenarier.

Med i projektet från start är Volvo koncernenLKABSSABHitachi EnergyGöteborg EnergiEnergiföretagen SverigeLTU Business dessutom bidrar BolidenVattenfallLidköping Environment & TechnologyPower CircleSKGSEnergiforsk, och Chalmers med data och/eller kunskap.

Finansieringen kommer från Vinnova och Västra Götalandsregionen.

Datastory har utvecklat designen och användargränssnitt av Behovskartan på uppdrag av AI Sweden.

Projektledaren Filip Kjellgren intervjuades av Anders Thoresson under 'Internetdagarna 2023' i Stockholm.

Hör gärna av er till oss om ni vill medverka – antingen genom att använda Behovskartan, men gärna också till att förbättra den.

A picture of Filip Kjellgren
Filip Kjellgren
Strategic Initiative Developer - Energy
+46 (0)70-161 38 20

Vi söker

  • Aktörer som har kunskap och data kring behovet av framtida elektrisk effekt
  • Aktörer som har kunskap kring nationella och internationella modeller som vi borde ta del av
  • Aktörer som vi borde samarbeta med

Få uppdateringar om AI Swedens energisatsning!

För mer information, kontakta

A picture of Filip Kjellgren
Filip Kjellgren
Strategic Initiative Developer - Energy
+46 (0)70-161 38 20