Hoppa till huvudinnehåll

Energi

Att omvandla Sveriges energisystem till att bli fossilfritt och mer resilient kommer att kräva mycket arbete. För att bättre förstå vilken omvandling som behövs och vad som är möjligt behöver beslutsfattare fördjupade insikter i både elproduktion och elförbrukning. Detta är vad AI Swedens energiinitiativ handlar om. Det första steget är en interaktiv simulering av det svenska energisystemet.

Framtida energibehov i Sverige kommer att vara enormt. Våra basindustrier strävar efter att bli fossilfria, även inom mycket energiintensiva områden som stålproduktion. Samtidigt är också ny energikrävande produktion på väg, som tillverkning av batterier. Dessutom är bilindustrin snabbt på väg mot el istället för bensin och diesel.

I denna omvandling spelar AI och data en avgörande roll. Genom att dela data mellan aktörer, oavsett om det är producenter, konsumenter, eller något däremellan, är det möjligt att bygga modeller för att förstå framtida energibehov samt produktion. I ett resilient elnät kommer AI också att vara en nyckelteknik för att planera, distribuera och balansera systemet på både lokal och nationell nivå.

Just nu bygger AI Sweden tillsammans med partners en interaktiv simulering av det svenska energisystemet. Detta verktyg kommer att visualisera produktionen och konsumtionen av elektricitet, idag och i framtiden.

An image of a dashboard displaying a zoomed in map of Mid-south Sweden and energy metrics

Tack vare den interaktiva visualiseringen kommer nya insikter om det svenska energisystemet att bli möjligt. Genom att experimentera med variabler som elektrifiering av olika sektorer och energiförbrukning kan användaren utforska olika scenarier.

Få uppdateringar om AI Swedens energiinitiativ!

För mer information, kontakta

A picture of Filip Kjellgren
Filip Kjellgren
Strategic Initiative Developer - Energy
+46 (0)70-161 38 20