Hoppa till huvudinnehåll

Industrial Immersion Exchange program

AI Sweden och Dakota State University (DSU) erbjuder internationell och industriell erfarenhet inom AI och cybersäkerhet genom betald och akademisk meriterande praktik i Sverige och USA.

Industrial Immersion Exchange program

Efter en framgångsrik lansering sommaren 2022 och en lyckad uppföljning 2023 kommer AI Sweden och Dakota State University (DSU) för tredje gången erbjuda sitt forskarutbytesprogram för studenter från Sverige och USA. Detta är ett unikt tillfälle att få internationell erfarenhet och lösa riktiga utmaningar som tillhandahålls av ett industriföretag. Stipendium, akademiska poäng, logi och flygresor är inkluderade.

Programmets varaktighet är 10 veckor. Fyra veckor, med start i slutet av maj 2024, tillbringas på AI Swedens anläggningar i Göteborg. Detta följs av fyra veckor på Dakota State University och dess Madison Cyber Labs. Deltagarna förväntas närvara på plats både i Göteborg och Madison. 

Studenter som är berättigade att söka till programmet måste för närvarande bedriva studier på master eller PhD-nivå i datavetenskap eller relaterade fält och ha ett intresse för artificiell intelligens och cybersäkerhet.

Ansökan för 2024 är stängd.

Läs om förra årets projekt på My AI

Utmaningar inom AI och cybersäkerhet

Under programmets gång kommer deltagarna att introduceras till en utmaning kring AI och cybersäkerhet. Studenter från Sverige och DSU kommer att arbeta tillsammans för att skapa gemensam grund från vilken båda organisationer kan utveckla sitt framtida arbete. Ytterligare information om detta specifika industriprojekt kommer att tillhandahållas för kandidater som accepteras in i programmet.

AI Sweden och Dakota State University kommer att underlätta projektet med lärare, rådgivare, mentorer, hård- och mjukvaruverktyg samt ett fysiskt utrymme för teamen. De deltagande organisationerna kommer att definiera det industriella projektet och även tillhandahålla stöd för projektresultatets framgång.

“Jag älskade det! Det var en rolig utmaning att gräva in federerad inlärning och förstå ämnet. Alla möten och presentationer från partner hjälpte verkligen.” – Viktor Valadi, Chalmers tekniska högskola

Vad kan deltagare förvänta sig?

  • Internationell erfarenhet av att arbeta med intressanta utmaningar i ett litet team av deltagare
  • En innovativ utmaning inom cybersäkerhet och AI, definierad av en företagsindustripartner
  • Arbeta i team med andra studenter och med en handledare
  • Akademiska kurspoäng kan tillämpas
  • Ett stipendium som inkluderar kostnader för biljetter mellan Sverige och USA samt boende

Vad kan partners förvänta sig?

  • Arbeta med internationella och svenska studenter, som löser verkliga utmaningar inom AI och cybersäkerhet i din industri, anpassade till att passa din organisations specifika behov.
  • Få tillgång till en pool av begåvade individer som redan har granskats och valts ut för sina färdigheter och potential.
  • Potentiell fortsatt forskning i uppsatsprojekt eller doktorandstudier och/eller framtida rekryteringsmöjligheter.
  • Partners förväntas betala för studenternas bostad i Sverige (om det behövs), resa fram och tillbaka från USA, lön och administrativa kostnader.

Kontakta Sofia Hedén om din organisation är intresserad av att vara värd för deltagare i Industriellt Immersionsutbytesprogram.

Läs mer

Se de slutliga presentationerna från kullen 2023

För mer information, kontakta

A Picture of Mats Hanson
Mats Hanson
Senior Advisor
Sofia Hedén
Sofia Hedén
Head of Talent Programs
+46 (0)72-174 91 00