Hoppa till huvudinnehåll

Infrastructure expert group

Denna grupp fokuserar på att bygga och använda kraftfull infrastruktur för AI. Nätverket består av offentliga och akademiska partners till AI Sweden.

Infrastructure expert group

Nätverket är en plats för experter inom den offentlig sektor att utforska det relativt nedprioriterade ämnet infrastruktur riktad mot stora AI-centrum. Det ger en arena att mötas, prata tillsammans och nå en förståelse för var deras respektive organisationer är i processen att bygga sådan infrastruktur.

Genom att samarbeta med varandra kan deltagarna diskutera sina erfarenheter och mer effektivt utveckla sina organisationer. Gruppen bestämmer själv vilka områden som är mest relevant för dem och styr agendan själva.

Gruppen fokuserar på viktiga frågor för de organisationer som är representerade och diskuterar insikter och utvecklingen inom området. Tillsammans har nätverket identifierat dessa fokusområden:

 • Byggande av infrastruktur, hårdvara och kringutrustning
 • Säkerhet och säkerhetspolicyer, cyber- och informationssäkerhet
 • Användarmodeller och policys för åtkomst till gemensamma resurser
 • Schemaläggning, skalning, effektiv användning av överkapacitet
 • Användargränssnitt
 • Studier av användning och användarmönster
 • Utbildning inom etik och teknik

Deltagare

 • Alla partners i AI Sweden kan delta i olika Special Interest Groups
 • Intressenter i den offentliga sektorn eller akademin är välkomna att gå med som medlemmar i nätverket.
 • Deltagarna är oftast i ledande befattningar för stora datorkluster.
 • Föreläsare från branschen bjuds in att presentera vid möten.

Intresserad av att gå med i nätverket?

Om du är en partner och är intresserad av att delta i denna grupp, vänligen kontakta oss.

Niclas Fock
Niclas Fock
Senior Advisor
+46 (0)72-224 22 84
A picture of Fredrik Viksten
Fredrik Viksten
Senior Advisor, PhD Eng