Hoppa till huvudinnehåll

Kompetens och regelefterlevnad

En avgörande del av Data Factory är den expertis den kan mobilisera. Förutom toppmodern infrastruktur och beräkningskraft, förlitar sig varje framgångsrikt projekt på teknisk och juridisk kunskap.

Legal Expert Group

Det pågående arbetet med Data Factory visar på ett växande behov av expertis inom hur man hanterar juridiska aspekter av datadelning och modellträning. För att möta detta behov har AI Sweden satt upp en grupp av juridiska experter för att utforska utmanande juridiska frågor relaterade till AI, datadelning och GDPR.

Juridiska expertgruppen består av ett antal juridiska experter från våra partners som diskuterar juridiska frågor relaterade till AI och data. De samarbetar för att producera exempelvis vitböcker, riktlinjer och/eller gemensamma tolkningar och lösningar på juridiska frågor som kan gynna alla partners inom AI Sweden.

Infrastructure expert group

AI Swedens expertgrupp för infrastrukturkunskap bland svenska AI-datorcentrum är mycket aktiv. Medlemskapet är tillgängligt för alla intressenter inom den offentliga sektorn och akademin. Nätverket delar kunskap och erfarenheter kring byggande och drift av större, fleranvändar-AI-centrum för forskning och utveckling.

Fokus ligger på att identifiera gemensamma utmaningar, behov och intressen. Utifrån detta bygger gruppen kunskap inom detta område för att accelerera inlärningen och användningen av säkra, effektiva operationer. Gruppen främjar djupare kopplingar mellan nyckelbeslutsfattare inom offentlig och akademisk sektor. Detta ökar möjligheterna till samarbete och kopplar samman nyckelresurser över hela Sverige.

Aktiva diskussionsämnen och kunskapsdelning:

  • Bygga infrastruktur, hårdvara och perifer utrustning
  • Säkerhets- och säkerhetspolicies, cyber- och informationssäkerhet
  • Användarmodeller och policies för att få tillgång till gemensamma resurser
  • Planering, skalning, effektiv användning av överkapacitet
  • Användargränssnitt
  • Studier av användning och användarmönster
  • Träning och inlärning inom etik och teknologier

Vill du engagera dig?

Om du är en partner till AI Sweden och är intresserad av att delta, välkommen att kontakta oss.

Beatrice Comoli
Beatrice Comoli
Administrative Lead Data Factory
+46 (0)70-146 09 64

Legal expert group

A picture of a woman called Tilde Skånvik
Tilde Skånvik
Legal counsel l Compliance officer
+46 (0)703 08 87 90
A picture of Ebba Josefson Lindqvist
Ebba Josefson Lindqvist
International Relations Manager
+46 (0)73-254 29 03

Infrastructure expert group

Niclas Fock
Niclas Fock
Senior Advisor
+46 (0)72-224 22 84