Hoppa till huvudinnehåll

Styrning

AI Sweden är en partnerorganisation. De huvudsakliga organen i vår styrningsstruktur är Partnerforum och Styrelsen.

Partnerforum

Partnerforumet består av en representant för varje partner och hålls en gång per år. Dess huvuduppgifter är att:

 • Utse ordföranden för Partnerforumet
 • Utse styrelsens medlemmar efter ett förslag från nomineringskommittén
 • Utse styrelsens ordförande
 • Besluta om ändringar i principerna för samarbete

Styrelsen

Styrelsen kommer att bestå av minst 6 och högst 10 ordinarie medlemmar inklusive ordföranden. Övriga utnämnda ska vara begränsade till:

 • En representant från de största finansieringsorganen
 • En representant från värden
 • En representant för de så kallade noderna
 • Direktör(er) för AI Sweden

Styrkommittén ansvarar för:

 • Godkännande av nya partners (presenterade av direktörerna)
 • Godkänna den strategiska agendan och målen för AI Sweden
 • Godkännande av en årlig, översiktlig budget för AI Sweden
 • Utnämning av verkställande direktör
 • Godkännande av ändringar av Partnerskapsmodellen
 • Godkännande av ändringar av Riktlinjerna

Medlemmar i styrelsen

Den nuvarande styrelsen valdes under Partnerforumet den 21 juni 2023. Styrelsens medlemmar kommer att tjäna ett år i taget. Dessa är de nuvarande medlemmarna:

 • Ordförande, Peder Blomgren, Vice President/Head of Data Office R&D, AstraZeneca
 • Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor, Luleå Tekniska Universitet
 • Helena Jerregård, tf prorektor, vicerektor samverkan, Mälardalens universitet
 • Anna Granö, VP of Sales, HPE Northern Western Europe
 • Michael Tranmo, Head of Data Science R&D, Volvo Cars
 • Lars Stugemo, Board Professional/Former CEO of HiQ
 • Linda Leopold, Head of Responsible AI and Data, H&M
 • Patrik André, Digitaliseringsstrateg, Skogsstyrelsen/Ordförande Geoforum Sverige

Utnämnda:

 • Fredrik Weisner, Vinnova (Finansiär)
 • Anders Carlberg, Region Västra Götaland (Finansiär)
 • Tord Hermansson, Lindholmen Science Park (Värd)
 • Node representation, Camilla Ulvmyr, Örebro Universitet
 • Martin Svensson, Co-Director, AI Sweden
 • Daniel Gillblad, Co-Director, AI Sweden
 • Johanna Bergman, Head of Strategic Initiatives, AI Sweden
 • Mikael Ljungblom, Head of Public Policy, AI Sweden

August 29, 2023: New Steering Committee elected (artikel)