Hoppa till huvudinnehåll

Competence Strategy Forum

AI Swedens Competence Strategy Forum lägger grunden för ett samarbete mellan organisationer kring frågor som rör AI-kompetens. Lärdomarna och insikterna kommer att göra det möjligt för organisationer inom AI-ekosystemet att bygga sin kompetensstrategi.

“Kunskap och kompetens är nyckeln till att kunna utnyttja potentialen med AI och skapa verkligt värde.”
- Conny Svensson, Head of Transformation AI Sweden

Forskning fortsätter att visa att bristen på AI-kompetens i organisationer har en betydande negativ effekt på hur organisationer använder AI för att skaffa konkurrensfördelar.

För att kunna använda AI till sin fulla potential, behöver kompetensen växa både horisontellt och vertikalt. Organisationer behöver utveckla sin kompetensstrategi för att förstå hur de kan bygga organisationens kompetens både på kort och lång sikt. 

AI Swedens Competence Strategy Forum syftar till att skapa ett samarbetsområde där aktiviteter initieras för att stärka kompetensen inom AI. Lärdomarna och insikterna kommer att tjäna som grund för organisationer inom AI-ekosystemet att bygga sin AI-kompetensstrategi.

Syftet med initiativet är att accelerera användningen av AI genom att lära sig hur AI-kompetens kan utvecklas och användas som en organisatorisk fördel. 

Målet är att förse det svenska AI-ekosystemet med den förståelse som krävs för att skapa strategiska komptensplaner. Resultaten och deltagarnas bidrag kommer också att bli viktig input i utvecklingen framtida kompetenssatsningar inom AI Swedens ekosystem. 

Vad vi vill uppnå med Competence Strategy Forum är att fler organisationer arbetar strategiskt och taktiskt med att utveckla olika typer av kompetenser för att accelerera användningen av AI.

Vilka är en del av forumet idag? 
Forumet består av representanter från följande organisationer:

Volvo Group
Volvo Cars
Boliden group 
WaspED 
Chalmers
Zenseact
Atea 
Länsförsäkringar 
Astra Zeneca 
ZEEKR Technology Europe (tidigare CEVT)  

Vem kan vara en del av forumet?
Forumet består av representanter på hög ledningsnivå från både offentlig och privat sektor med en god förståelse för färdigheter och kompetensbehov ur en strategisk synvinkel. Representanterna behöver ha mandat att skapa och driva nya initiativ och en vilja att samarbeta. 

Lärdomar och insikter
Vi kommer att dela våra lärdomar och insikter över tid på denna sida.

Är du intresserad av att delta?
Competence Strategy Forum är för partners, men experter/talare från andra organisationer kan bjudas in till specifika möten. Alla partnerorganisationer kan skicka en eller två anställda för att delta. 

Om du är intresserad av att delta eller har några frågor om Competence Strategy Forum, tveka inte att ta kontakt med Raquel Broman.

Raquel Broman
Raquel Broman
Head of Training
+46 (0)76 883 86 74