Hoppa till huvudinnehåll

AI Swedens partnerskap och nätverk

Close up image of people in a meeting

AI Sweden samlar över 130 partners från både offentlig och privat sektor samt akademi och forskningsinstitut. Vi investerar tillsammans i att bygga verktyg och resurser för att accelerera användningen av AI i ekosystemet och till gagn för vårt samhälle, vår konkurrenskraft, och alla som bor i Sverige.

För AI Sweden är en grundläggande princip "Invest together, share with many". Som partner till AI Sweden får du tillgång till ett stort partnernätverk med över 130 organisationer att lära av och tillsammans med, över både sektors- och nationsgränser. Det tvärsektoriella samarbetet erbjuder en unik, neutral plattform för att utforska dina AI-behov – både tekniska och organisatoriska. AI Sweden fungerar därmed som en katalysator för organisationer som har ambitionen att skapa hållbart värde med hjälp av AI. Tillsammans lär vi oss från och engagerar oss med de bästa i Sverige och globalt, och genererar den vägen kunskap, verktyg och resurser som kan delas med många.

An image showing the AI Sweden partner ecosystem

94% av AI Swedens partners rapporterade en ökning i AI-mognad förra året.

Källa AI Swedens årliga partnersundersökning, 2023.

Investera tillsammans, dela med många

På AI Sweden tror vi inte på att uppfinna hjulet på nytt. Istället vill vi bygga vidare på den befintliga kunskapen och expertisen inom partnernätverket och lära av varandra. AI Swedens partnerskap är en möjlighet för partner att fördjupa sig och bygga praktisk och strategisk kunskap, verktyg och resurser. Partner kan sedan ta med sig nya insikter hem till sina egna organisationer. Men också - och allra viktigast - kunskapen och verktygen som genereras kommer även att användas och vidareutvecklas av andra partnerorganisationer. Som ett resultat kommer värdet av tiden och resurserna som investerats att multipliceras. Det är därför vi investerar tillsammans och delar med många.

An illustration of AI Sweden and its ecosystem

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och uppdateringarna om vad som händer inom AI Sweden och i våra projekt.

För mer information, kontakta

Picture of Agneta Jacobson, Head of ecosystem and partner management
Agneta Jacobson
Director of Strategic Partnerships & Partner management: Global tech
+46 (0)70-604 45 00