Hoppa till huvudinnehåll

AI-adoption

people in a meeting room two people presenting by a whiteboard

Börjar man implementera AI-lösningar kommer det att öppna upp nya möjligheter och sätt att ta sig an utmaningar – men det kräver att man arbetar med hela organisationen och får upp AI på ledningens agenda. För att maximera din organisations potential och använda AI i stor skala, se till att utnyttja de verktyg och resurser som redan finns tillgängliga.

9 av 10

Ser AI som en affärsmöjlighet

7 av 10

Rapporterar att värdet från AI-projekt ännu inte har förverkligats

För att organisationer verkligen ska kunna implementera AI är det nödvändigt att ändra arbetssätt, processer och strukturer. Detta gör det till en fråga för beslutsfattare och högsta ledningen i varje organisation. För att påbörja denna transformerande resa kan organisationer använda en steg-för-steg-metod som fokuserar på nyckelfaktorer — Teknologi, Data & Infrastruktur, Organisation, Ekosystem och Expertis. På det sättet kan organisationer skapa hållbart värde med hjälp av AI.

Oavsett en organisations utgångspunkt finns det ett systematiskt tillvägagångssätt. Nyckeln är att identifiera var man ska använda AI, men den verkliga utmaningen ligger i genomförandet.

Image
An illustration showing the AI maturity ladder from not having started to becoming a shaper

Djupdyk i resurserna nedan för att ta nästa steg på din AI-resa

Focus Group Law - Network for legal questions

Kurser och kompetensutveckling

Forskning pekar på att bristen på AI-kompetens i organisationer har en betydande negativ effekt på hur organisationer använder AI för att skapa konkurrensfördelar. Både inom den privata och offentliga...
AI Maturity Assessment

Bedömning av AI-mognad

Att bygga en organisation som är mogen nog att börja använda AI på ett bra sätt kan verka som en komplex och utmanande uppgift, särskilt för dem som precis börjar sin AI-resa. AI Maturity Assessment...
Stockholm location

Talangprogram

Ökningen av AI-tillämpningar leder till en snabb ökning av efterfrågan på AI-experter. Näringslivet identifierar återkommande bristen på AI-kunskaper som den största utmaningen för deras planerade...

AI Vision White Paper

AI Sweden och partnerorganisationerna Centiro, Region Gävleborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skatteverket, Västra Götalandsregionen, Zenseact och Östgötatrafiken har tagit fram ett AI Vision White Paper. Ladda ner det tillsammans med en mall för att hjälpa din organisation att snabbare och med bättre resultat ta fram sin AI-vision.

För mer information, kontakta

Johanna Bergman
Johanna Bergman
Director of Strategic Development
+46 (0)73-157 05 09
A Picture of Conny Svensson
Conny Svensson
Director of AI Adoption
+46 (0)70-315 94 98

Fortsätt utforska: