Hoppa till huvudinnehåll

AI - yrkeskunnande, omdöme och ansvar (onlineintroduktion)

Välkommen till vår onlineintroduktion av kursen AI - yrkeskunnande, omdöme och ansvar. I den här introduktionen får du en grundläggande förståelse av AI genom en serie inspelade seminarier.

Yrkeskunnande - Kursintroduktion

Introduktion

Modul 1

Kursen vänder sig till yrkeserfarna i organisationer där artificiell intelligens (AI) har blivit, eller är på väg att bli, en del av verksamheten.

Yrkeskunnande - Introduktion

Inledning

Modul 2

AI idag är redan bättre än människor på många uppgifter, inte sällan sådana som man ofta kopplar samman med hög intelligens, exempelvis i spel som schack eller Go.

Yrkeskunnande - Hur löser vi en arbetsuppgift?

Hur vi löser en uppgift?

Modul 3

När du som yrkesmänniska ställs inför en uppgift använder du dig inte bara av informationen du får för stunden utan din helhetsförståelse

Yrkeskunnande - Vad är AI bra på?

Vad är AI bra på?

Modul 4

Ett AI-system är bra på det komplicerade och lär sig exempelvis lätt att spela schack men det krävs ofta många, och väl utvalda exempel.

Yrkeskunnande - Hur utvecklar vi yrkeskunnande?

Hur utvecklar man yrkeskunnande?

Modul 5

Den erfarna bilföraren utvecklar en förmåga som gör att man inte tänker på hur man hanterar själva bilen. På samma sätt utvecklas också vårt yrkeskunnande.

Yrkeskunnande - Hur ska vi agera?

Hur ska vi agera?

Modul 6

Vi behöver etablera en gemensam grundläggande förståelse för området där vi verkar – för yrkeskunskapen och den praxis som etablerats inom yrkesområdet i stort.

Introduktion - Modul 1

Kursen vänder sig till yrkeserfarna i organisationer där artificiell intelligens (AI) har blivit, eller är på väg att bli, en del av verksamheten.

Vi kommer att belysa AI från ett kunskapsperspektiv och behandla vardagsfrågor inom yrket där vi ser dilemman. Svaren är inte givna eller självklara, ofta har de en komplexitet där det ”beror på”. Förutsättningarna skiljer sig åt beroende på olika situationer och är allt som oftast oförutsägbara.

Inledning - Modul 2

AI idag är redan bättre än människor på många uppgifter, inte sällan sådana som man ofta kopplar samman med hög intelligens, exempelvis i spel som schack eller Go.

Det är ändå väldigt långt kvar tills tekniken kan utföra mycket av sådant som de flesta människor klarar med liten eller ingen speciell träning alls, som till exempel att förstå ett skämt eller att fungera på ett mänskligt sätt i ett socialt samspel. Det här beror på att det vi kallar sunt förnuft.

Hur vi löser en uppgift? - Modul 3

När du som yrkesmänniska ställs inför en uppgift där det krävs ansvar för beslut, handling och agerande, använder du dig inte bara av informationen du får för stunden om den aktuella situationen och själva uppgiften.

Du använder också dina erfarenheter och din helhetsförståelse om den kontext som uppgiften har. Frågeställningar som innefattar moral och etik ställer yrkeskunskapen på sin spets.

Vad är AI bra på? - Modul 4

Ett AI-system är bra på det komplicerade och lär sig exempelvis lätt att spela schack eller känna igen mönster genom att bearbeta många exempel på kort tid – men det krävs ofta många, och väl utvalda exempel.

Ett barn lär sig, bara efter en handfull exempel, en sådan sak som att känna igen en hund. Människan är bra på det komplexa och att göra analogier med erfarenheter från exempel från helt andra områden. Människan har lättare att hantera det oväntade, det avvikande, och att förstå kontexten.

Hur utvecklar man yrkeskunnande? - Modul 5

Den erfarna bilföraren utvecklar en förmåga som gör att man inte tänker på hur man hanterar själva bilen – som att ha rätt växel.

Bilföraren utvecklar också blicken för trafiksituationer och värderar kontinuerligt helhetssituationer. Man gör ständigt omedvetna val och agerar utan att tänka. På samma sätt utvecklas också vårt yrkeskunnande.

Hur ska vi agera? - Modul 6

Vi behöver etablera en gemensam grundläggande förståelse för området där vi verkar – för yrkeskunskapen och den praxis som etablerats inom yrkesområdet i stort.

En fördjupad förståelse av de yrkesutmaningar vi försöker bemästra är en förutsättning för att kunna arbeta med AI-transformationen genom att skapa effektiva användningsfall. Det är också en förutsättning för att kunna göra den riskanalys av de nya arbetssätt som inkluderar AI.

Nästa
Föregående

För mer information, kontakta

Raquel Broman
Raquel Broman
Head of Training
+46 (0)76 883 86 74
Niclas Fock
Niclas Fock
Senior Advisor
+46 (0)72-224 22 84