Hoppa till huvudinnehåll

GPT Summer Internship Program

Detta program skapades för att accelerera implementeringen av generativ AI i Sverige. Det är ett sätt för AI Swedens partners att arbeta med högpresterande studentteam i ett sommarprogram som varar i tio veckor. Syftet är att undersöka användningen av GPT-modeller för att förbättra konkurrenskraft och prestanda i deras organisationer.

-> Min organisation är intresserad av att ta emot studenter. Läs mer

-> Jag är en kandidatstudent och intresserad av att delta i programmet. Läs mer

GPT Summer Internship Program

Chalmers, Västra Götalandsregionen och Zenseact gick med i programmet under den första gruppen under sommaren 2023, och bildade ett dynamiskt samarbete med AI Sweden. Tillsammans resulterade deras gemensamma engagemang för fart, djärvhet och samarbete i skapandet av ett framgångsrikt och innovativt program.

"GPT sommarpraktikprogrammet var verkligen en framgångshistoria för oss som deltagande partners. Vi uppskattar verkligen AI Swedens snabba arbetssätt och skapar värde för sina partners genom djärva initiativ som detta! Att utveckla GPT-baserad mjukvara under detta program var en otrolig inlärningsupplevelse och ett bra sätt för oss att få ytterligare fart inom området generativ AI. Studenterna som vi fick samarbeta med i programmet var så talangfulla, att vi bestämde oss för att ge dem deltidskontrakt." säger Lucas Ambjörn, Zenseact

I GPT Summer Internship Program 2023 undersökte åtta studenter från Chalmers tekniska högskola möjligheter och begränsningar med generativ AI hos de ovan nämnda parterna. Bakom kulisserna beror framgången med generativa AI-projekt i hög grad på robust infrastruktur och högpresterande beräkning. Studentteamen fick stöd från och tillgång till Microsofts infrastruktur under sina projekt.

Partnererbjudande

Parterna kommer att dra nytta av att ett eller flera studentteam arbetar med utmaningar och frågor relaterade till t.ex. hur GPT-modeller kan användas till fördel för den sponsrande partnern. Det är också en möjlighet att bygga en talangpipeline, dela kunskap, stärka AI-ekosystemet och förbättra partnerens rykte som en innovatör och snabblärare. Vid programmets slut kommer alla studentteam att dela sina resultat och upptäckter med alla deltagande parter för att hjälpa till att sprida kunskap, innovationer och lärande.

Vad som förväntas av deltagande parter

  • En eller flera frågor/utmaningar för studenterna att undersöka.

  • Tillgång till nödvändiga data. Mentorskap för studenter.

  • Deltagande i möten med studenterna vid programmets start och minst tre ytterligare gånger.

  • Deltagande i avslutningsevenemanget där resultaten presenteras.

  • Finansiera teamet.

Är du intresserad av att stödja kandidatstudenter? Kontakta Sofia Hedén, Head of Talent Programs.

Studenterbjudande

Är du en kandidatstudent med intresse för GPT-modeller och deras tillämpningar inom privat och offentlig sektor? Gå samman med studentkollegor, bilda ett team av tre och ansök! 

Detta program är för närvarande stängt för studentansökningar. Anmäl dig här för att få meddelande om nästa ansökningsomgång.

Följ de nuvarande deltagarnas projekt på My AI

Om programmet

Team av tre sponsrade kandidatstudenter (som för närvarande studerar för en master- eller doktorsexamen) kommer att arbeta med branschrelevanta frågor relaterade till GPT (Generative Pre-trained Transformer)-modeller, som föreslås av AI Swedens partners från både offentlig och privat sektor. Programmet sträcker sig över tio veckor under sommaren.

AI Sweden kommer att tillhandahålla samarbetsarbetsplatser i Stockholm och Göteborg för praktikstudenterna, vilket främjar en miljö av delat lärande och innovation.

Studenterna kommer att få mentorskap från erfarna proffs på ledande Big Tech-företag, vilket säkerställer en omfattande förståelse för GPT-modeller och deras praktiska tillämpningar. 

Praktiken kommer att kulminera i ett stort avslutningsevenemang, där studenterna kommer att presentera sina resultat och prestationer för alla inblandade parter. Detta evenemang kommer att tjäna som en plattform för att dela lärande, diskutera utmaningar och utforska framtida samarbeten mellan den akademiska och industriella världen. Titta på 2023 års evenemang här:

Vem kan ansöka

Programmet är öppet för kandidatstudenter som för närvarande studerar för en master- eller doktorsexamen inom ett område som är relevant för programmets omfång. Team ska bildas innan ansökan skickas in och vi tror att de bör bestå av följande kompetenser:

  • Machine Learning/Deep Learning Engineer

  • Data Scientist/Data Analyst

  • Software Developer

Team kommer att väljas utifrån teamkomposition, betyg, erfarenhet och motivation att delta i programmet. Deltagarna kommer att få timlön under programmet och förväntas arbeta heltid (40 timmar per vecka) i tio veckor.

För mer information, kontakta

Sofia Hedén
Sofia Hedén
Head of Talent Programs
+46 (0)72-174 91 00