Hoppa till huvudinnehåll

Executive AI Accelerator

AI Swedens Executive AI Accelerator är ett forum för ledare hos våra företagspartners. Det är en möjlighet för deltagarna att diskutera möjligheter och utmaningar, samtidigt som man skapar nya samarbeten över industrigränserna.

Forumet arrangerar kvartalsvisa rundabordsmöten för att diskutera möjligheter och utmaningar med att implementera AI i en organisation. Det är ett sätt att säkerställa löpande engagemang för och åtagande att investera i AI på högsta ledningsnivå inom våra företagspartners.

Diskussionerna återspeglar prioriteringarna hos stora företag och ger värdefullt underlag för AI Swedens prioritering av strategiska områden, projekt och aktiviteter.

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av Exekutiv AI Accelerator, vänligen kontakta Agneta Jacobson.

Picture of Agneta Jacobson, Head of ecosystem and partner management
Agneta Jacobson
Director of Strategic Partnerships & Partner management: Global tech
+46 (0)70-604 45 00