Hoppa till huvudinnehåll

AI – yrkeskunnande, omdöme och ansvar

Kursen AI – Yrkeskunnande, Omdöme och Ansvar ger dig en bättre förutsättning att verka i en miljö där AI och digitalisering får en ökande betydelse. Den riktar sig till yrkesverksamma i hela samhället, både privat och offentligt framförallt där verksamheten är på väg in i en AI-transformationsprocess.

AI – Yrkeskunnande, Omdöme och Ansvar

Kursens syfte och mål

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna, baserat på en helhetssyn på sin egen yrkeskunskap och digitaliseringsarbetet, följande:

  • förstå möjligheter och utmaningar i samband med digitaliseringsprocessen och AI i yrkeslivet
  • fördjupad förståelse för begreppen intelligens, beslutsfattande och moral relaterat till AI teknik
  • ta ställning till hur det egna yrkeskunnandet kan påverkas och relateras till AI.
  • kunna aktivt delta och driva frågor om gränslandet mellan människa och maskin
  • kunna aktivt delta och driva frågor för att säkerställa omdömesförmågan och ansvaret hos yrkesutövaren vid användning av AI i den egna organisationen. Detta gör deltagaren bättre rustad att använda AI-baserade system och se var gränserna för dess lämplighet går.

Den dokumenterade dialogen under kursen kan för respektive arbetsplats sammanställas i en Context and Skills Descriptions (CSD) – som innehåller en beskrivning av branschens och yrkets dagliga utmaningar i form av komplexa och/eller oförutsedda situationer som ställer stora krav på professionellt omdöme och ansvar.

Dessa utmaningar beskrivs (dokumenteras) i kategorier med (deltagarnas egna) belysande exempel. CSD kan sedan användas som underlag och ingångsdokument i arbetet med Use Case Ideation, Assessment and Prioritization, i AI Transformationsprocessen.

Vem vänder sig kursen till

Utbildningen vänder sig till deltagare med yrkeserfarenhet från alla ansvarsområden inom organisationen/företaget där yrkesrollen påverkas av användning och införande av AI.

Omfattning

För varje modul, totalt 4 st:

Grundläggande seminarier – online-introduktion: 2 h   

Förberedelse för Workshop – egen läs och skrivuppgift: 9 h  

Workshops med gemensam dialog i kursgrupp: 4 h  

Totalt för 4 moduler inkl. introduktion: 60 h  

Kursspråk

Svenska

Hur?

Det är en kurs som i första hand sker genom fysiska seminarier, men som går att genomföra över länk.

Kursen genomförs i samarbete med Santa Anna.

För mer information, kontakta

Niclas Fock
Niclas Fock
Senior Advisor
+46 (0)72-224 22 84