Hoppa till huvudinnehåll

Nätverk

AI Swedens nätverk utgör plattformar där våra partners kan arrangera aktiviteter inom sina respektive intresseområde. Nätverken är nationella och har träffas mestadels digitalt, antingen som renodlade videomöten eller i hybridformat.

Varje nätverk drivs av de personer som deltar, som också bestämmer syfte och mål. Nätverken initierar aktiviteter och projekt som kan utföras antingen av gruppen, några av partnerna, eller av AI Sweden.

Four people sitting at a desk talking

Tillgång till co-working platser

En av hörnstenarna för AI Sweden är våra co-locations, där vårt team, våra partners och våra projektmedlemmar kan mötas och samarbeta. Kontoren tjänar både som en projektarbetsplats för...
Executive AI Accelerator

Executive AI

AI Sweden´s Executive AI är ett nätverk för ledare hos våra partners. Det erbjuder en möjlighet för deltagarna att diskutera möjligheter och utmaningar men också att dela lärande och skapa samarbeten...
Regional forces for AI

Nätverk för offentlig sektor

Detta nätverk består av partners inom offentlig sektor för AI Sweden. Syftet är att skapa en plattform för diskussioner om utmaningar och möjligheter som är specifikt relevanta för offentlig sektor i...
Infrastructure expert group

Infrastructure expert group

Denna grupp fokuserar på att bygga och använda kraftfull infrastruktur för AI. Nätverket består av offentliga och akademiska partners till AI Sweden.
Open network for regions and municipalities – in collaboration with SKR

Öppna AI-nätverket för kommuner och regioner - i samarbete med SKR

AI Sweden har tillsammans med SKR startat ett öppet nätverk för alla som arbetar med AI i Sveriges kommuner och regioner.
AI Catalyst Network

AI Catalyst Network

AI Catalyst Network är avsett för personer som arbetar praktiskt med transformation och på en strategisk nivå. Vi vill att nätverket ska vara skapa utrymme för att dela erfarenheter, bra och dåliga...
Competence Strategy Forum

Competence Strategy Forum

AI Swedens Competence Strategy Forum lägger grunden för ett samarbete mellan organisationer kring frågor som rör AI-kompetens. Lärdomarna och insikterna kommer att göra det möjligt för organisationer...
Training & Learning Reference Group

Training & Learning Reference Group

Training & Learning Reference Group är ett nätverk för att stärka utbildning och lärande inom tillämpad AI.
A socializing moment captured in the image, featuring a woman facing the camera engaged in conversation with two men in the foreground. All individuals are dressed in business attire

Legal expert group

Detta är nätverket där juridiska experter från några av AI Sweden’s partnerorganisationer träffas för att dela och diskutera juridiska frågor och utmaningar kopplade till artificiell intelligens.

För mer information, kontakta

A picture of Helena Theander
Helena Theander
Head of Operations Data Factory
+46 (0)70-928 40 74