Hoppa till huvudinnehåll

Partnerskapsmodell

Utöver finansiering från Vinnova och de regioner/kommuner som finansierar våra regionala team, bidrar AI Swedens partners på årsbasis med:

Årsavgifter och andra bidrag anges nedan per partnerkategori

Partner category
Annual fee*
Comments
Corporate & Global tech partner*
SEK 500 000
Product-based companies with more than 250 employees.
Medium-sized companies, consulting firms, and news media companies
SEK 250 000
Companies with fewer than 250 employees, companies mainly providing consulting services, or news media services.
Small businesses
SEK 100 000
Companies with fewer than 50 employees.
AI-focused startups (by invitation only)
In-kind contribution of SEK 100 000
Young data-driven companies providing tools related to AI development.
Public organizations**
SEK 250 000
Individual municipalities, regions, authorities etc
Universities and research institutes
In-kind contributions of SEK 500 000
Small research institutes or individual faculties or similar are discussed on a case-by-case basis.

* Global tech partners bidrar dessutom med in-kind eller andra icke-kontanta bidrag motsvarande SEK 500 000 per år
** Kommuner med mindre än 50 000 invånare diskuteras på fall till fall-basis.

Från 2022 löper partnerskapet för varje kalenderår med automatisk förlängning om det inte avslutas med 3 månaders varsel.

Partners som ansluter sig under andra halvan av ett kalenderår åtar sig att återstående del av det året och följande år.

Investeringar för specifika program eller projekt hanteras separat.