Hoppa till huvudinnehåll

Partnerskapsmodell

Utöver finansiering från Vinnova och de regioner/kommuner som finansierar våra regionala team, bidrar AI Swedens partners på årsbasis med:

Årsavgifter och andra bidrag anges nedan per partnerkategori

Partnerkategori
Årlig avgift*
Kommentarer
Företag & Global tech partner*
SEK 500 000
Produktbaserade företag med mer än 250 anställda.
Medelstora företag, konsultföretag och företag inom nyhetsmedier
SEK 250 000
Företag med färre än 250 anställda, företag som huvudsakligen tillhandahåller konsulttjänster eller nyhetsmedietjänster.
Små företag
SEK 100 000
Företag med färre än 50 anställda.
AI-fokuserade nystartade företag (endast med inbjudan)
In-kind bidrag om SEK 100 000
Unga datadrivna företag som tillhandahåller verktyg relaterade till AI-utveckling.
Offentliga organisationer**
SEK 250 000
Enskilda kommuner, regioner, myndigheter etc.
Universitet och forskningsinstitut
In-kind bidrag om SEK 500 000
Små forskningsinstitut eller enskilda fakulteter eller liknande diskuteras från fall till fall.

* Global tech partners bidrar dessutom med in-kind eller andra icke-kontanta bidrag motsvarande SEK 500 000 per år
** Kommuner med mindre än 50 000 invånare diskuteras från fall till fall.

Från 2022 löper partnerskapet för varje kalenderår med automatisk förlängning om det inte avslutas med 3 månaders varsel.

En partner som ansluter sig under andra halvåret av ett kalenderår förbinder sig att delta under den återstående delen av det året samt under det efterföljande året.

Investeringar för specifika program eller projekt hanteras separat.