Hoppa till huvudinnehåll

Training & Learning Reference Group

Training & Learning Reference Group är ett nätverk för att stärka utbildning och lärande inom tillämpad AI.

För att kunna tillämpa AI och skapa verkligt värde är kunskap och kompetens nyckeln. Detta gäller både på en organisatorisk och individuell nivå. Vi strävar efter att stödja våra partners i deras strävan att skapa och tillhandahålla kvalitativ utbildning inom tillämpad AI.

Med stöd från denna referensgrupp vill vi skapa ett utrymme för våra partners att dela gemensamma utmaningar och lära av varandra. Input från nätverket kommer att ge oss en grund att stå på och pekpinnar för vilka nyckelområden vi bör fokusera på.

Det kommer också att möjliggöra för oss att använda styrkan och kunskapen inom vårt partnernätverk för att distribuera och accelerera redan tillgängliga utbildningsprogram. Vi vill också utforska nya sätt att lära med hjälp av våra pågående partnererbjudanden som projektportföljen och Data Factory.

Om du har en roll i din organisation som gör att du kan arbeta med att införa utbildnings- och kompetenshöjande initiativ är du särskilt välkommen att bli medlem i denna referensgrupp.

Intresserad av att gå med?

Kontakta Raquel Broman om du är intresserad av att delta i referensgruppen.

Raquel Broman
Raquel Broman
Head of Training
+46 (0)76 883 86 74