Hoppa till huvudinnehåll

Space Data Hackathon

En av de största utmaningarna när det kommer till rymddataanalys är moln ocklusion, vilket innebär att områden på bilderna är helt eller delvis täckta av moln och försvårar analysen. Genom att rensa upp dessa bilder kan rymdinformationen utnyttjas bättre vid övervakning av klimatförändringar, mätning av växtlighet, etc. För att ta itu med denna utmaning och möjliggöra satellitdatans fulla potential, bjöds det svenska Space Data Lab in till en 24-timmars hackathon.

A satellite approaching the viewer, captured from an aerial perspective, with a backdrop of blue sky and clouds below

Varför hacka på satellitbilder?

Tillgängligheten av stora mängder satellitbildsdata genom de europeiska Copernicus-projektet stärker betydligt möjligheterna att tillämpa klassiska maskininlärnings- och djupinlärningsalgoritmer.

Dessa modeller kan användas för att möta många utmaningar. En utmaning som ofta uppstår i analysen av satellitdata är den av molnokklusion. Beroende på årstiden och platsen för intresseområdet (AoI) kan moln helt eller delvis täcka bilden och försvåra analysen. Det finns dock många metoder tillgängliga för uppskattning av saknade data.

För att ta itu med denna utmaning och möjliggöra satellitdatans fulla potential, bjöd det svenska Space Data Lab tillsammans med Arctic Business Incubator och Innovatum Startup in till en 24-timmars hackathon under helgen den 21-22 februari. Vid denna tidpunkt samlades nästan 100 utvecklare, data science-specialister och teknikintresserade studenter på två platser - Luleå och Göteborg - för att ta reda på hur.

En intensiv 24-timmarsutmaning

Lagen fick två uppdrag; 

1,  Använd den svenska satellitdatan (tillhandahållen genom ODC) för att träna en modell som kan uppskatta vissa statistik för ett okkluderat område baserat på informationen från det omgivande området, så tillförlitligt och exakt som möjligt.

2,  Utveckla ett genomförbart affärsfall för den utvecklade lösningen eller från tekniker som används för att utveckla lösningen.

För att lösa denna utmaning fick deltagarna tillgång till satellitdata via OpenDataCube(ODC) och satellitdata insamlad i det internationella Copernicus-programmet.

Förutom äran fick det vinnande laget 12 000 SEK och en valfri coachningsession för att vidareutveckla affärsfallet för den utvecklade lösningen med ABI eller Innovatum Startup.

Fakta

Space Data Hackathon arrangerades under helgen 21-22 februari 2020 på två olika platser, The Techno Creatives i Göteborg och Arctic Business i Luleå. Totalt deltog 100 personer i 18 lag. Hackathonet organiserades av AI Sweden och det svenska Space Data Lab i samarbete med Arctic Business och Innovatum Startup.

Sammanfattning: The Space Data Hackathon

Varför ett hackathon på Space Data? Och varför är AI Sweden en del av detta? Se mer i denna Hackathon Sum-up video.

Kontakt

Johanna Bergman
Johanna Bergman
Director of Strategic Development
+46 (0)73-157 05 09