Hoppa till huvudinnehåll

AI Sweden i Almedalen 2024

The AI Sweden garden seen from above, a lot of people mingle
Garden setting in focus a banner with AI Sweden logo and text 'Accelerating the use of AI in Sweden'
View on to stage where there is a panel discussion with karin Hübinette, Annie Lööf and Peter Eriksson
Picture from within the conference tent showing a panel on stage
A foto in a garden setting with a group of five people smiling at the camera

För första gången fanns en dedikerad AI-scen i Almedalen när AI Sweden var på plats i egen trädgård under tre hela dagar. Här mötte deltagarna de vassaste hjärnorna och de modigaste ledarna i diskussioner kring avgörande framtidsfrågor för Sverige och det allra senaste inom AI.

Vad måste Sverige vidta för åtgärder för att alls ha en chans? Hur mycket måste vi egentligen investera och hur bråttom är det? Vad gör andra länder - vad kan vi lära oss av de bästa?

I AI Swedens trädgård knöt vi ihop knäckfrågor över sektorer och målade upp en bild av hur Sverige ställde sig mot den allra mest relevanta utvecklingen internationellt.

I linje med En AI-strategi för Sverige som AI Sweden lanserade tidigare i år var vårt mål att katalysera initiativ som löser stora samhällsutmaningar och stärker vår konkurrenskraft.

Varmt välkomna till AI Swedens trädgård!

Se höjdpunkter från AI Swedens Trädgård

Hade du inte möjlighet att åka till Almedalen i år, missade du en programpunkt eller vill du helt enkelt återuppleva AI Swedens Trädgårds program? Då behöver du inte leta längre. Vi kommer att samla inspelningar som du kan titta på här.

25 juni

26 juni

To play this Spotify content, you need to "Allow all" cookies.

Adjust your settings

27 juni

Program

Tisdag 25 juni

10:00-10:45

Arrangör: AI Sweden

Hur väl rustade är vi för de omvälvande effekter som kommer med AI? Hur arbetar Sverige och andra länder för att snabbt fånga AI:s möjligheter? Panelsamtal om varför en AI-strategi för Sverige behövs, analys av Sveriges utgångsläge och lärdomar från Kanada - ett av världens mest ambitiösa AI-länder.

Samtidigt som teknikutvecklingen av AI fortsätter bryta ny mark, rusar länder för att hämta hem värdet med AI. Regeringar i ledande länder investerar kraftigt i infrastruktur, utbildning och användning. Men fler aktörer än regeringar behöver skapa förutsättningarna för den samhällsförbättring som AI möjliggör. 
AI Sweden lanserade i mars en AI-strategi för Sverige. Välkomna till ett panelsamtal om hur vi tillsammans accelererar tillämpningen av AI. Med en global utblick, vad kan Sverige lära sig av de bästa?

Medverkande:
Martin Svensson, Managing Director AI Sweden
Jason La Torre, Kanadas ambassadör i Sverige
Anna Wikland, Managing Director Google Sweden
Thomas Floberg, Vice VD på Microsoft Sverige

Moderator:
Peter Kurzwelly, Head of Operations Canada, AI Sweden

Almedalsveckans officiella program

11:30-12:15

Arrangör: AI Sweden

Det finns en lång rad AI-piloter inom vården i Sverige, men än så länge är mycket lite implementerat på stor skala. Hur går vi från snack till verkstad och börjar använda AI till nytta för patienter och medarbetare?

Det finns stora förhoppningar om att AI löser många av de problem som välfärden och svensk hälso- och sjukvård står inför. Idag pågår flera AI-piloter och forskningsprojekt, men många är likadana och hjulet uppfinns om och om igen. Hur kan vi istället ta steget till breddinförande och storskalig implementering? Och vem i Sverige håller egentligen i taktpinnen mot en mer AI-driven hälso- och sjukvård? Genom att samla röster från Sveriges regioner, tillsammans med företrädare från myndigheter och näringslivet, utforskar vi vilka åtgärder som är nödvändiga för att skala upp och börja använda AI för en verkligt bättre vård som räddar fler liv.  

Medverkande:
Ingela Lidén, IT-direktör, Region Skåne
Boubou Hallberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Markus Lingman, överläkare och strateg, Region Halland
Ameli Norling, hälso- och sjukvårdschef, SKR
Daniel Forslund, utvecklingsansvarig, Vårdföretagarna
Peter Kjäll, näringspolitisk expert, Tech Sverige
Mattias Fredricson, avdelningschef, Socialstyrelsen
Max Herulf, Stabschef, E-hälsomyndigheten

Moderator: 
Peter Kurzwelly, Head of Operations Canada, AI Sweden

Almedalsveckans officiella program

13:00-13:45

Arrangör: AI Sweden

AI och språkmodeller möjliggör unikt kraftfulla verktyg för högre kvalitet, bättre service och effektivare processer i offentlig sektor. Flera lovande pilotprojekt har genomförts men hinder kvarstår innan AI kan användas i stor skala. Vilka är de största utmaningarna – och möjligheterna – med AI?

Vad sägs om en offentlig sektor med kortare svarstider, automatiserade bedömningar i likhet inför lagen och förenklad kommunikation? AI och språkmodeller har stor potential att stärka och höja kvaliteten i offentlig sektor. Ett antal tidiga AI-projekt hos myndigheter har visat på möjligheter men också insikter om hinder för implementering av AI-baserade lösningar i myndighets-Sverige. Det handlar om resursbrist, kompetensbrist, direktiv och lagutrymmen. Välkomna till AI Swedens trädgård för ett samtal med flera myndighetsledningar om konsekvenser av tillämpning av AI. Vilka strategier är nödvändiga för att säkerställa en ansvarsfull utveckling och implementering i offentlig sektor?

Medverkande:
Petra Lundh, Rikspolischef, Polismyndigheten
Jens Mattsson, Generaldirektör och myndighetschef, FOI
Niclas Lamberg, Chef för verksamhetsområde Informations- och kommunikationsteknik, Trafikverket
Fredrik Heintz, Professor vid Linköpings Universitet och ledamot AI-kommissionen
Magnus Sahlgren, Forskningschef språkteknologier, AI Sweden

Moderator: 
Sharon Jåma: Journalist, redaktör och programledare bl.a. på SVT och Sveriges Radio.

Almedalsveckans officiella program

14:30-15:00

Arrangör: AI Sweden

Utvecklingen av de stora AI-modeller som ligger till grund för många av dagens nya produkter och tjänster går i rasande fart. Vad är nästa stora kliv i teknikutvecklingen och hur har ett så litet land som Sverige lyckats vara relevanta i den globala utvecklingen?

När OpenAI lanserade ChatGPT i november 2022 hade Sverige redan den första stora språkmodellen för svenska och nordiska språk, GPT-SW3, klar. Modellen har utvecklats av AI Swedens NLU-team, som leds av Magnus Sahlgren, tillsammans med RISE och WASP och positionerade Sverige som ledande i utvecklingen av stora språkmodeller på europeisk nivå.

Utöver pågående utveckling av multimodala modeller har nu AI Sweden, tillsammans med tyska Fraunhofer, fått uppdraget att träna språkmodeller för EU:s samtliga språk.

Varför är det viktigt att Sverige bygger en egen förmåga att utveckla språkmodeller när det samtidigt finns en rad ledande modeller på marknaden? Lyssna till ett samtal med Magnus Sahlgren, Head of Research på AI Swedens Labb för språkteknologier, om vad som händer bakom kulisserna i AI-utvecklingen, det senaste kring de framrusande språkmodellerna, och hur Sverige fortsatt ska hålla sig relevanta.

Medverkande:
Magnus Sahlgren, Head of Research Natural Language Understanding Lab, AI Sweden

Moderator: 
Peter Kurzwelly, Head of Operations Canada, AI Sweden

Almedalsveckans officiella program

17:15-18:00

Arrangör: AI Sweden

Sverige var tidigt ute och lyckades fånga den senaste teknikutvecklingen för 25 år sedan när persondatorer och internet slog igenom. Bakom flera av de tidiga framgångarna på internet stod svenskar. Idag ser vi istället omvärlden rusa för utveckling och tillämpning av AI - halkar Sverige efter?

Artificiell intelligens är på allas läppar. Den senaste teknikutvecklingen förväntas omstöpa hela samhällssektorer och förändra hur vi jobbar och kommunicerar. Senaste motsvarande teknikskifte när internet och persondatorn kom var för 25 år sedan. Då rönte svenskar stora framgångar när företag snabbt hoppade på  teknikutvecklingen och blev tongivande i innovationer av nya tjänster för hur vi använder internet till musik, betalningar och kommunikation än idag. Vad kan vi lära oss av hur man agerade då och vad ser vi för utmaningar idag? Välkomna till AI Swedens trädgård och samtal med tidigare politiker och beslutsfattare om hur Sveriges agerande står sig i AI-eran.

Medverkande:
Peter Eriksson, digitaliseringsminister 2016–2019 samt tidigare språkrör Miljöpartiet
Annie Lööf, tidigare partiledare Centerpartiet (deltar digitalt)

Moderator: 
Karin Hübinette

Almedalsveckans officiella program

Onsdag 26 juni

09:00-09:45

Arrangör: AI Sweden

Sveriges energibehov väntas öka kraftigt när vi ska ställa om vårt samhälle och industrier. Datadelning och AI-tekniker innebär stora möjligheter för industriers omställningsarbete - är Sverige redo? Välkommen till ett samtal om hur AI och datadelning bidrar till den gröna omställningen.

Med ett ökat energibehov blir det avgörande att effektivt kunna leverera el på rätt plats, i rätt mängd och vid rätt tid. Energimarknaden är komplex med många aktörer på olika nivåer med olika intressen. Som ett svar på utmaningarna gick AI Sweden tillsammans med en rad aktörer samman för att skapa Behovskartan, en interaktiv plattform för prognoser och scenarier med hjälp av datadelning mellan producenter, konsumenter och leverantörer. Vad blir nästa steg för digitaliseringen av Sveriges elsystem? Hur säkerställer vi kommuners kraftproduktion och konkurrenskraft? Välkommen till ett samtal där vi diskuterar AI och datadelning som ett svar på den gröna omställningen.

Medverkande:
Niklas Wahlberg, VP System Solutions and Partnerships, Volvo Group
Magnus Fredricsson, Strateg hållbar samhällsutveckling, Skaraborgs Kommunalförbund
Helena L Nilsson, Regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen
Jennie Sjöstedt, Avdelningschef Kund och Affär, Göteborg Energi

Moderator: 
Filip Kjellgren, Energy Strategist, AI Sweden

Almedalsveckans officiella program

10:15-11:00

Arrangör: AI Sweden

Sverige står inför en personalbrist i offentlig sektor med en åldrande befolkning och minskande arbetskraft. Tre kommuner och tre regioner har gått samman för att bygga en unik gemensam AI-assistent för offentlig sektor som avlastar medarbetare. Vilka är lärdomarna och hur skalar vi detta till fler?

Välkomna på en live-demo av en AI-assistent skräddarsydd för offentlig sektor. Offentlig sektor i Sverige står inför en omfattande personalbrist på grund av en åldrande befolkning och samtidigt en minskande arbetskraft. AI-teknik för språk har potential att göra stor nytta i offentlig sektor och vara en del i lösningen av personalbrist under de kommande åren. Men de flesta organisationer saknar förutsättningar för att kunna utnyttja AI:s stora potential. Och framför allt saknas det i Sverige i stort den data som krävs för att träna relevanta språkmodeller som är skräddarsydda efter den offentliga sektorns specifika behov. Tillsammans med kommuner, regioner och Intel driver AI Sweden en satsning för att bygga en gemensam digital assistent för offentlig sektor.

Medverkande:
Jonatan Permert, AI Transformation Strategist at AI Sweden
Rebecka Lönnroth, Head of AI Adoption Public Sector at AI Sweden

Moderator:
Peter Kurzwelly, Head of Operations Canada, AI Sweden

Almedalsveckans officiella program

12:45-13:15

Arrangör: AI Sweden

AI-utvecklingen förändrar arbetsroller och arbetsuppgifter i hög takt. Vad blir konsekvensen för individen, ledare och arbetsmarknaden? Och vad händer om vi inte agerar på förändringen?

AI påverkar både jobben och hur vi jobbar. Det skapar ett behov av nya satsningar, samarbeten och åtgärder för att säkra rätt kompetens för ett samhälle med AI. Utöver teknisk spetskompetens ställs nya krav på utbildning och omskolning i flera yrkesgrupper. Vad blir konsekvensen för individen, ledare och arbetsmarknaden? Och vad händer om vi inte agerar på förändringen? Välkommen till ett samtal som nyanserar frågan om AI och jobben, konkretiserar de förändringar som sker här och nu och blickar framåt och diskuterar långsiktiga effekter på arbetsmarknaden.

Medverkande:
Jessica Carragher Wallner, Workforce Leader, PwC Sverige
Patrik Nilsson, Samhällspolitisk chef, Akavia
Johanna Bergman, Director of Strategic Development AI Sweden

Moderator:
Peter Kurzwelly, Head of Operations Canada, AI Sweden

Almedalsveckans officiella program

13:45-14:30

Arrangör: AI Sweden

Ett modigt ledarskap är en nyckelfaktor för att lyckas med att införa AI i en organisation. Samtidigt visar svenska VD:ar mindre engagemang för AI i jämförelse med andra länder. Har svenska ledare vad som krävs?

Välkomna till en live-podd tillsammans med AI Sweden Podcast. AI Sweden bjuder in till ett kritiskt och tankeväckande samtal om de utmaningar och möjligheter som svenska ledare står inför i arbetet med att tillämpa och dra nytta av artificiell intelligens. I detta livesända poddavsnitt deltar djärva ledare som bjuder på personliga insikter och erfarenheter från sina AI-resor hittills. Vilka konkreta – och visionära – strategier behövs för att navigera rätt i AI-eran? Missa inte chansen att få en djupare förståelse för vad som verkligen krävs av dig som ledare för att lyckas med AI i svenska verksamheter.

Medverkande:
Conny Svensson, Head of AI Adoption, AI Sweden
Maria Vikingsson, Enhetschef Data & Analys, Västra Götalandsregionen
Lina Bjelkmar, VD, Indicate Me
Lovisa Ekman, CIO Svenska spel

Moderator: 
Peter Kurzwelly, Head of Operations Canada, AI Sweden

Almedalsveckans officiella program

Torsdag 27 juni

09:00-09:45

Arrangör: Red hat

Öppen källkod har varit en av de viktigaste drivkrafterna till innovation under de senaste tre årtiondena. Men på vilket sätt driver öppen källkod AI? Och hur skulle AI kunna demokratiseras ytterligare?

Mycket av det vi tar för självklart - från internet, molntjänster, streaming, mm - hade inte funnits utan den kraftfulla motor som miljontals utvecklare som tillsammans löser problem i tiotusentals communities globalt utgör. När Metas AI modell Llama gjordes tillgänglig som öppen källkod ledde det till en flod av innovation. En kort tid senare hade 10 000-tals personer bidragit till förbättringar som nu medfört att alla som vill har tillgång till modeller som tidigare bara ett fåtal mycket stora bolag hade resurser att utveckla. Nu finns ett nytt sätt för “vanliga användare” att lägga till sin egen expertis, kunskap och dokumentation till en AI-modell - för att anpassa den till sitt eget behov. Detta verktyg, baserat på öppen källkod och tillgängligt för alla, har potential att göra AI till allas ägodel och inte bara kontrollerat av några få stora techjättar. Vi samtalar om möjlig användning och nytta av dagens lösningar samt vilka möjligheter denna demokratisering av AI kan ge.

Medverkande:
Mattias Paulsson, Enterprise Sales Manager, Red Hat
Andreas Bergqvist, Affärsutvecklare AI, Red Hat

Almedalsveckans officiella program

10:00-10:45

Arrangör: AI Sweden

Sveriges kommuner behöver och vill använda AI för att utveckla världens bästa välfärd. Vilka åtgärder krävs för att vända utmaningar till möjligheter? I denna workshop krokar AI Sweden arm med AI-rådet för Sveriges kommuner och dig som är på plats för att gå från vision till verklighet.

AI Sweden har tillsammans med AI-rådet för Sveriges kommuner och SKR, Sveriges kommuner och regioner, identifierat utmaningar som behöver lösas för att Sveriges kommuner ska kunna accelerera sin användning av artificiell intelligens. Det handlar bland annat om en gemensam målbild, datadelning, kompetenshöjning, gemensamma standarder och testmiljöer. AI Sweden har också tagit fram en AI-strategi för Sverige som pekar på vikten av ett modigt ledarskap och samarbete. Hur kan vi omsätta dessa utmaningar och idéer för att gå från vision till verklighet för AI-användningen i Sveriges kommuner? Vilka konkreta åtgärder behöver tas och hur tar vi tillsammans ansvar för genomförandet? Kom och möt AI Sweden, representanter för Sveriges AI-råd och spännande panelister som bjuder på ny kunskap om AI i Sveriges kommuner - tillsammans utvecklar vi Sveriges välfärd!

Medverkande:
Andreas Skog, AI Change Agent AI Sweden
Rebecka Lönnroth, Head of AI Adoption Public Sector AI Sweden
Kia Lagerqvist, Digitaliseringschef Kristinehamns Kommun
Fredrik Edholm, Digitaliseringsstrateg Skövde kommun
Viktoria Hagelstedt, Avdelningschef Samordning och datadelning DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
Fredrik Larsson, Regionråd (M) och ledamot av SKRs Beredning för digitalisering, Region Värmland
Sofia Avdeitchikova, Ledningsstrateg, SKR - Sveriges kommuner och regioner

Almedalsveckans officiella program

11:45-12:30

Arrangör: rek.ai

Efter pandemi och lågkonjunktur har ingen missat hur regionerna har fått kämpa med minskad budget och nedskärningar. Många blickar nu mot AI, med förhoppningen att tekniken ska hjälpa till att skapa nytta för användarna genom att automatisera och optimera utan krävande och kostsamma arbetsmoment.

I näringslivet och offentlig sektor ökar kravet på servicenivå och webbplatserna växer. Med accelererad användning av AI genererad information, kommer det ställas högre krav på att välja ut rätt innehåll vid rätt tidpunkt. Region Gotland har som första region automatiserat urval av information med hjälp av AI i ett första av många webbprojekt. Följ med på resan från förstudie till färdiglanserad webbplats som visar över 250 000 AI-rekommendationer i månaden för besökarna. Oavsett storlek behöver alla förhålla sig till samma regelverk kring GDPR, tillgänglighet och datahantering. Det medför komplexa krav, som få klarar av. Sitevision mötte Region Gotlands högt ställda krav. Tillsammans med sin partner Soleil, har de stöttat regionen i projektet och nyttjat den senaste tekniken för att underlätta för alla regionens webbplatsbesökare att få den servicenivå de har rätt till. Under evenemanget blir det även trendspaningar. Vad kan vi vänta oss av Region Gotlands webbplatser i framtiden?

Medverkande:
Sebastian Havdelin, Projektledare Nya gotland.se
Fredrik Stodne, Co-founder Soleil
Matilda Viktorsson, Affärsutvecklare, Sitevision

Moderator: 
Robin Tuorda, Co-founder rek.ai

Almedalens officiella program

12:45-13:30

Arrangör: AI Sweden

Sverige står inför stora samhällsutmaningar. Hur används AI inom ideella organisationer för att flytta samhället framåt? Välkomna till ett samtal om hur Unicef, Reach for Change, Mind, Röda Korset och Sjöräddningssällskapet implementerar AI idag.

Den senaste utvecklingen inom AI har gett ideell sektor en ny verktygslåda med stora möjligheter att med enkla resurser bedriva framgångsrik verksamhet. I AI Swedens projekt AI for Impact arbetar fem ideella organisationer med att utveckla AI-lösningar för att ta sig an utmaningar på helt nya sätt. Kom och ta del av hur Röda Korset i Umeå utvecklar en röstöversättningsapp, hur UNICEF analyserar data för att öka givarlojaliteten och hur Sjöräddningssällskapet inför AI-verktyg för att förbättra sin närvaro till sjöss. Ytterligare exempel och perspektiv på AI i ideell sektor diskuteras i ett samtal med AI Sweden och representanter från civilsamhället.

Medverkande:
Carl Norling Markai, Impact Initiative Developer, AI Sweden
Sofia Breitholtz, CEO, Reach for Change
Richard Bracken, Generalsekreterare, Mind

Moderator:
Karin Vajta Eriksson, Head of Communications, AI Sweden

Almedalsveckans officiella program

14:00-14:45

Arrangör: HPE - Hewlett Packard Enterprise

AI blir allt mer kapabel. Det sker nya genombrott hela tiden och det annonseras nya fömågor och funktioner löpande. Vi ser också hur AI blir en allt mer naturlig del av vårt samhälle. AI används idag i myndighetsutövning, i bankers kreditprövningsprocesser, i skolan, i våra bilar, i vården, etc. 

AI används idag av många av oss i våra dagliga digitala liv – till alltifrån att låsa upp våra mobiler med hjälp av ansiktigenkänning till restaurangval. Många av dessa sätt att använda AI är i mångt och mycket harmlösa. Men när AI blir en alltmer naturlig del i den privata så väl som i den offentliga sektorn, hur ska vi gå tillväga för att försäkra oss om att de beslut som tas av vår teknologi är i linje med våra värderingar och önskningar? Och hur skapar vi oss förutsättningar för att göra det möjligt för oss att följa kommande regleringar och lagstiftning? I denna panel samtalar vi om AI med fokus på ansvar, förståelse, transparens och kontroll.

Medverkande:
Patrick Couch, AI-Expert, HPE
Viktor Rosenqvist, Affärsutvecklare, PostNord
Christina Ramm-Ericsson, Näringspolitisk chef och chefsekonom, TechSverige
Ann-Therése Enarsson, VD, Tankesmedjan Futurion

Almedalsveckans officiella program

15:15-16:00

Arrangör: inooLabs 

I framtiden behöver offentlig sektor leverera 125% välfärd med endast 75% av resurserna. AI kommer spela en avgörande roll i att avlasta det administrativa arbetet och för att driva kvalitetsförbättring och effektivisering. Hur kan man tänka kring strategi för AI, och vad fungerar rent praktiskt?

AI har stor potential att förbättra välfärden. Under detta seminarium presenterar vi insikter och konkreta lärdomar från AI-implementationer som har skapat stort värde. Våra nyckelbudskap är att våga testa trots att tekniken rör sig väldigt snabbt och regelverken utvecklas löpande (till exempel EU:s AI Act). Trots att tekniken är komplex behöver inte strategin för att ta sig an den vara det. Organisationer som utvecklar ett utforskande mindset och ser till att man har rätt typ av verktyg (både från ett tekniskt och affärsmässigt perspektiv) på plats lyckas inte bara få värdeskapande snabbt, utan lär sig om tekniken på vägen och kan använda denna kompetensökning för att driva långsiktiga kvalitetsförbättringar och intern innovation.

Medverkande:
David Wallén, VD inooLabs
Jessica Carragher Wallner, Partner, PWC Sverige  

Almedalsveckans officiella program

16:15-17:00

Arrangör: AI Sweden

Regeringen har tillsatt en AI-kommission, som ska lämna förslag senast den 1 juli 2025, och arbetar även på en digitaliseringsstrategi. Samtidigt investerar andra länder enorma summor i beräkningskraft, AI-tillämpning och utveckling. Vilka åtgärder behövs i Sverige, och när?

AI förändrar världen. Den tekniska utvecklingen innebär en transformation av samhället som saknar motstycke, och den påverkar allt från arbetsmarknad, utbildning, samhällsservice, till vår konkurrenskraft och vårt välstånd.

Många länder som ligger i framkant internationellt och tidigt investerat kraftigt i AI-forskning har nu insett behovet av investeringar för att möjliggöra implementering och värdeskapande.

Har Sverige en möjlighet som fast follower att fatta rätt policybeslut och göra kloka investeringar från start? 

Medverkande:
Erik Slottner, (KD) Civilminister
Martin Lundstedt, CEO Volvo Group

Moderator:
Karin Hübinette

Almedalsveckans officiella program

Vid frågor, kontakta

A picture of Karin Vajta Engström

Karin Vajta Engström

Head of Communications
+46 (0)73-058 09 94
A picture of Mikael Ljungblom

Mikael Ljungblom

Director of Public Policy & International Relations
+46 (0)70-799 68 63
Gustaf Zachrisson

Gustaf Zachrisson

Program coordinator

Du kanske också är intresserad av dessa relaterade ämnen:

Landcsape view of Swedish nature and water
AI förändrar världen. Den tekniska utvecklingen innebär en transformation av samhället som saknar...
Riksdagshuset, Stockholm
Hur kan AI stärka svensk välfärd och svensk konkurrenskraft? Det är en central fråga för den AI...
A picture showing Gina Johannison working on her laptop
Medarbetare i tre kommuner är nu igång med träningen av en AI-driven assistent för offentlig sektor...
Hands of a person working organising yellow post-its on a timeline
AI kommer att förändra världen som din organisation verkar i, oavsett om du är i den privata eller...