Hoppa till huvudinnehåll

Regulatorisk Pilot Testbädd

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) startade Regulatorisk Pilot Testbädd tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Region Halland och AI Sweden. Projektet fokuserade på rättslig vägledning i frågor relaterade till decentraliserad AI.

Regulatory Pilot Testbed Project

Datastyrd innovation och utveckling av AI avancerar snabbt i många sektorer. Detta medför stora möjligheter, men också svåra juridiska frågor. Om de inte bemöts kan det hindra utvecklingen och sätta individers integritet och personuppgifter på spel.

IMY, Region Halland, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och AI Sweden startade ett pilotprojekt för att möta denna typ av utmaning och samarbeta på helt nytt sätt.

Genom att pröva en regulatorisk testbädd, kunde organisationerna testa sina idéer i dialog med tillsynsmyndigheten IMY och få stöd i juridiska bedömningar. Arbetsmetoden möjliggjorde ömsesidigt lärande där organisationerna fick bättre förståelse för nuvarande regler och tillsynsmyndigheten förbättrade sin kunskap om hur tekniken fungerar och vilka juridiska frågor den medför.

"För att Sverige ska kunna leda vägen för hållbar digitalisering, måste innovation kombineras med starkt integritetsskydd. När vi arbetar för att öka kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor bland innovationsaktörer, ser vi att det finns ett stort behov av fördjupad vägledning i specifika innovationsprocesser. Det betyder att vi som tillsynsmyndighet behöver utveckla våra arbetsmetoder," säger Karin Lönnheden, stabschef på IMY.

Piloten var en del av AI Swedens strategiska initiativ om Decentraliserad AI.

"Decentraliserat lärande är ett av de framtida nyckelområdena inom AI-utveckling och tekniken anses vara avgörande för att lösa bland annat juridiska och säkerhetsmässiga utmaningar inom flera användningsområden," säger Ebba Josefson Lindqvist, projektledare, Data Factory, på AI Sweden.

Projektet startade hösten 2022 och resultaten publicerades i en rapport av IMY i början av 2023.

Läs den slutliga rapporten här och hitta svar på ofta ställda frågor om projektet här.

Läs mer om projektet här.

Kontakt

Josefine Rembsgård
Josefine Rembsgård
Legal coordinator, LLM
+46 (0)72-397 00 34