Hoppa till huvudinnehåll

Interdisciplinary expert pool for NLU

Detta projekt syftar till att etablera och testa en ny form av tvärvetenskapligt samarbete för att accelerera tillämpad AI inom ramen för AI-driven språkteknologi: Den tvärvetenskapliga expertpoolen för Natural Language Understanding (NLU).

Utmaningar

Utvecklingen av stora språkmodeller innebär fler utmaningar än rent tekniska. Frågor om data, representation, rättvisa, jämlikhet och etik är implicita och relevanta för alla projekt i AI Swedens språkteknologiportfölj och inom NLU/NLP-ekosystemet mer allmänt. 

Detta projekt hanterar bristen på en lämplig respons. Hittills har resurser för att på djupet ta itu med dessa frågor inte varit lättillgängliga inom ramen för tekniska projekt. För det andra är projektet en reaktion på internationella (huvudsakligen USA-centrerade) debatter om risker och begränsningar för språkmodeller.

Projektet och förväntade resultat

Projektet syftar till att utnyttja den befintliga kunskapen hos forskare från humaniora och samhällsvetenskap samt civilsamhällesaktörer när det behövs för att lösa konkreta frågor och utmaningar som uppstår vid utvecklingen av grundmodeller.

AI Sweden kommer att bjuda in ämnesspecialister för att delta i utvecklingsprocessen av grundmodeller, med hänsyn till frågor om träningsdata och följaktligen säker drift samt de sociala, kulturella och ekonomiska implikationerna av grundmodeller som GPT-SW3.

Projektets nyckelinnovation är att systematiskt och i skala involvera ämnesspecialister i utvecklingsprocessen av grundmodeller, utnyttja befintlig domänkunskap och tillsammans arbeta med tillämpade utmaningar och "stora" frågor baserat på konkreta användningsfall och behov. Expertpoolen kommer att erbjuda en plattform för kunskapsutbyte och lättillgängliga resurser för att snabbt och effektivt hantera data, representativitet, jämlikhet och etiska frågor.

Medlemmarna i den tvärvetenskapliga expertpoolen för NLU

Forskare och individuella medlemmar

Namn
Titel
Universitet/Organisation
Intresseområde/vetenskaplig disciplin
Kristy Beers Fägersten
Professor of English Linguistics
Södertörn University
Linguistics, swearing, offensive language
Mats Fridlund
Deputy Director
Gothenburg Research Infrastructure in Digital Humanities (GRIDH), University of Gothenburg
Digital history, science and technology studies, digital humanities
Erik Winerö
Teacher/PhD-student
University of Gothenburg
Primarily AI's effect on assessment practices in education
Ylva Söderfeldt
Associate professor
Uppsala university
History
Anna Metreveli
PhD Student
Stockholm University
AI ethics
Michał Dzieliński
Assistant professor
Stockholm University
Economics/Finance
Jacob Strandell
Consultant, PhD
Ungdomsbarometern AB
Cognitive Sociology
Mathilda Åkerlund
Postdoctoral Researcher (Dr.)
Umeå University
Digital sociology; Internet Research; Politics; Far right
Eric Orlowski
Doctoral Candidate/Doktorand
University College London/Uppsala University
Social & Cultural Anthropology
Jonas Svensson
Professor
Linnaeus university
Study of Religions, Islamic Studies
Jenny Björklund
Professor
Uppsala University
Gender Studies
Karl Berglund
BUL/Assistant Professor
Department of Literature, Uppsala University
Computational text analysis, especially narrative analysis
Jonas Andersson Schwarz
Associate Professor
Södertörn University
Media & communications studies
Dimitri Coelho Mollo
Assistant Professor
Umeå University
Philosophy of AI and Cognitive Science
Annika Raapke
PhD
Uppsala University
History
Mariana S. Gustafsson
Associate professor
Linköping University
Political science and AI: politics, governance, equality, democracy
Daniel Brodén
Researcher
University of Gothenburg
Digital humanities
Michael McGuire
Research Engineer
University of Gothenburg
Computational Linguistics/Digital Humanities
Maria Toledo
Researcher
Independent research
Cultural Heritage, Digital Repositories, Museology, Digital Humanities
Dag Blanck
Professor
Uppsala University
History/American Studies
Peter Berck
Research Engineer
Lund University
Natural Language Processing
Katja Sarajeva
Programme Manager Transparency & Accountability
Stockholm University, SPIDER
Digitalisation and inclusion, ethics, diversity and technology
Theo Röhle
Associate Professor
University of Gothenburg
Media and Communication Studies
Jan von Bonsdorff
Professor
Uppsala University
Art history
Gustav Juntti
Freelance journalist
Freelance journalist
AI policy
Mårten Hoffman
Chief Development Officer
Grant Thornton
Information Technology Governance, Digital Workspace development, Use of technology for improved service delivery, efficiency and work environment

Representanter för civilsamhällesorganisationer

Namn
Titel
Organisation
Expertområde
Terese Raymond
National coordinator of a network
Sambruk/Digidel.se
Digital inclusion, participatory research
Måns Jonasson
Internet expert
Internetstiftelsen
Internet use, human online experience
Maria Jacobson
Communication officer
Antidiskrimineringsbyrån Väst (Anti-Discrimimination Agency West Sweden)
Language, human rights, discrimination, bias, norm critique
Jannike Tillå
VP Communications and Public Benefit
Internetstiftelsen
Communications, digital source criticism
Coppélie Cocq
Professor
Humlab, Umeå University
Digital media ethics, minority studies, ethnology
Elias Ibrahim
DEI consultant
Make Equal
Discrimination law
Cia Bohlin
Head of Digital Competence & Insights
Internetstiftelsen
Digital Competence
Beatrice Nordling
Expert in economics
Sveriges Kvinnoorganisationer
Economics
Astrid Carsbring
Project manager
Sveriges Kvinnoorganisationer
Men's violence against women
Richard Brattlund
Web Project Manager
Internetstiftelsen
Web development, IT infrastructure, project management

Beskrivningar av organisationer och biografier för medlemmarna i den tvärvetenskapliga expertpoolen kan laddas ner nedan.

Fakta

Projektperiod: november 2022 - 15 April 2024

Projektpartners: Se en lista över medlemmar i expertpoolen ovan.

Projektet finansieras av Vinnova och koordineras av AI Sweden.

Resurser

Träningsmaterial för den tvärvetenskapliga expertpoolen för NLU

Detta träningsmaterial ger introducerande resurser för alla som vill förvärva kunskap om stora språkmodeller, med särskild uppmärksamhet på de etiska aspekterna av denna teknik. Materialet riktar sig till både en teknisk och en icke-teknisk publik. Det består av både grundläggande och mer avancerade resurser i form av texter, podcasts, öppna kurser, videor och bok.

Materialet finns tillgängligt i vår onlinegemenskap MyAI. Skapa ett gratis konto för att få tillgång till materialet.

Alternativt finns materialet tillgängligt som en presentation i länken nedan 'Till presentationen'.

Denna lista har sammanställts för det tvärvetenskapliga expertpoolprojektet för NLU.


Ladda ner presentationen:

Kontakt

A picture of Danila Petrelli
Danila Petrelli
Senior Data Manager
+46 (0)70-076 37 96
Picture of Francisca Hoyer
Francisca Hoyer
Head of Responsible AI and Operations NLU, PhD (Parental leave)
+46 (0)70-787 23 01