Hoppa till huvudinnehåll

DataRätt InnoVation (DRIV) 2021-2023

Projektet DataRätt Innovation (DRIV) har haft som målsättning att skapa förutsättningar för att på ett effektivt och korrekt sätt hantera juridiska frågor som aktualiseras i forsknings- och innovationsprojekt (F&I) inom datadriven innovation. Projektet har finansierats i Vinnovas utlysning för datalabb och dataverkstäder.

DataRätt InnoVation (DRIV) projekt

DRIV har vänt sig till projektledare, jurister, IT/Tech-experter, dataskyddsansvariga och alla andra som deltar i offentligt finansierade F&I-projekt inom datadriven innovation, och fokuserar framför allt på projekt inom områdena Mobilitet, Hälso- och sjukvård och Samhällsbyggnad. DRIV avgränsar sig till legala förutsättningar inom EU.

Projektets huvudsakliga syfte och mål var att;

  1. Ta reda på vilka legala utmaningar som dessa F&I-projekt möter. Vilka arbetssätt är nödvändiga för att hantera dessa frågeställningar? Vilka stödinsatser behövs? Vilka systematiska förändringar måste till?
  2. Utveckla metoder och verktyg för att genom legal riskanalys baserat på datatillgångar i projektet identifiera och planera för hur man ska hantera de frågor som man måste ta ställning till. Metoden testas på ett antal pilotprojekt inom datadriven innovation.
  3.  Med kunskapsinsatser som DRIVs Seminarieserie stärka den generella kunskapen om juridik hos målgruppen, så att varje projekt kan identifiera och planera för sina egna aktiviteter och behov av ytterligare expertråd.
  4. Inspirera till ett arbetssätt där juridik och teknik möts och arbetar tillsammans för att hantera juridiska frågor tidigt och under hela projektets gång. Genom att samarbeta och öka förståelsen för varandras kompetensområden kan olika discipliner och yrkesgrupper lära av varandra.
  5. Bedriva omvärldsbevakning och följa arbetet med ny lagstiftning som AI Act, Data Act med mera som kan få direkt inverkan på dessa projekt.

Resultat

Projektet DRIV har samlat en mängd aktörer som identifierat juridiska utmaningar hos forsknings- och innovationsprojekt inom datadriven innovation. Genom rundabordssamtal och seminarier har önskvärda stödinsatser identifierats och kunskapsnivån ökat hos deltagarna.

En metod för att identifiera och hantera risker i samverkansprojekt har utvecklats och utvärderats på tre forsknings- och innovationsprojekt.  
Vill du veta mer om denna modell så kontakta johan.felix@chalmersindustriteknik.se.

En juridisk omvärldsanalys identifierade regulatoriska sandlådor som ett kommande koncept att utvärdera vidare.

Sammanfattande rapport om projektet:

Inspelning av DRIV seminariet

Fakta

DRIV pågick mellan oktober 2021 och oktober 2023. Projektet koordineras av AI Sweden (Lindhomen Science park) och leds tillsammans med Chalmers Industriteknik och RISE. Andra projektparter var Göteborgs universitet, Lunds universitet, MAQS Advokatbyrå, Advokatfirman Delphi, Västra Götalandsregionen, Stockholmsregionen, Hallandsregionen, Helsingborgs stad, Trafikverket, Patent- och registreringsverket (PRV), NCC och Tyréns.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) deltog i referensgruppen för DRIV och bidrog även i DRIVs seminarieserie med kunskapsdelning om GDPR. Även Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG), Vinnova och Trafikverket deltog i referensgruppen för DRIV.

Kontakt

A picture of Helena Theander
Helena Theander
Head of Operations Data Factory
+46 (0)70-928 40 74
Johanna Bergman
Johanna Bergman
Director of Strategic Development
+46 (0)73-157 05 09