Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens nya kommission ska ge riktning åt Sveriges AI-utveckling

torsdag, december 14, 2023

Hur kan AI stärka svensk välfärd och svensk konkurrenskraft? Det är en central fråga för den AI-kommission som regeringen nu tillsätter. Med som ledamot är AI Swedens Managing Director Martin Svensson.

“Det är väldigt välkommet att regeringen tar det här betydelsefulla steget – och att man gör det med en bred representation från akademi, privat och offentlig sektor,” säger Martin Svensson.

När statsminister Ulf Kristersson, tillsammans med civilminister Erik Slottner och kommissionens ordförande Carl-Henric Svanberg, presenterade AI-kommissionen den 8 december konstaterade han att Sverige behöver göra mer än vad vi gör idag:

"Vi måste säkerställa att Sverige tar vara på möjligheterna samtidigt som vi hanterar riskerna för att få ut den fulla potentialen med AI," Statsminister Ulf Kristersson.

Riksdagshuset, Stockholm

Foto: Melker Dahlstrand, Sveriges riksdag

Martin Svensson, som lett AI Swedens arbete sedan starten 2019, skriver under på den slutsatsen. 

"För oss är det tydligt att användningen av AI är central för både den svenska konkurrenskraften och samhället i stort. Och för att lyckas med det krävs två saker: Ett tydligt nationellt ledarskap och nationella investeringar,” säger han.

“I princip alla länder som ligger långt fram, USA, England, Kanada, Singapore, har haft en motsvarighet till den här kommissionen. Det har hjälpt till att bygga en förståelse för hur AI kan skapa värde, och hur vägen dit ser ut. Nationella investeringar pratas det mycket om, och investeringar kommer vara avgörande för hur snabbt Sveriges tar till sig AI och brett börjar använda AI för att lösa samhällsutmaningar och stärker vår konkurrenskraft. Men det vi sett är att det inte bara handlar om pengarna, ledarskap på alla nivåer är också oerhört viktigt. AI-kommissionen blir ett viktigt verktyg för regeringen att kunna utveckla sin del av det ledarskap som behövs."

AI Swedens uppdrag har sedan starten varit att tillsammans med partnernätverket accelerera användningen av AI i Sverige, till nytta för både konkurrenskraft och välfärd. Idag består det nätverket av drygt 120 organisationer, där kommuner, myndigheter och andra aktörer från offentlig sektor samverkar med privat näringsliv i hela spannet från svenska startups till internationella jättar – och med akademin.

Vi har den vägen skapat en bra förståelse för vilket värde AI kan skapa, hur man realiserar det, och vad som behövs framöver. Den kunskapen hoppas jag kunna bidra med in i kommissionens arbete och därmed skapa värde för hela Sverige.

Picture of Martin Svensson

Martin Svensson 
Managing Director AI Sweden

För mer information, kontakta

A picture of Mikael Ljungblom
Mikael Ljungblom
Director of Public Policy & International Relations
+46 (0)70-799 68 63