Hoppa till huvudinnehåll

Nytt samarbete tar AI-kunnande från Kanada till svensk sjukvård

fredag, december 8, 2023

På Unity Healths Torontos sjukhus i Kanada används AI bland annat för att övervaka patienter. Modellerna, ett early warning-system, har ökat överlevnaden bland de inlagda patienterna med över 20 procent enligt resultat som väntar på publicering.

Genom ett nytt samarbete mellan Unity Health Toronto och AI Sweden kommer nu viktiga lärdomar från Kanada den svenska sjukvården till del.

"Unity Health hör till de främsta vårdaktörerna i världen när det gäller att faktiskt driftsätta AI i sjukvården. Det finns många som visar upp intressanta piloter, men Unity Health vet hur man tar nästa steg. Samarbetet med dem kommer att vara väldigt värdefullt för Sverige." Johanna Bergman, Director of Strategic Development på AI Sweden, som varit på plats i Toronto under hösten.

Unity Health Toronto finansieras med offentliga medel och driver bland annat tre sjukhus och ett långtidsboende i Toronto. Där finns fler än 50 AI-modeller och andra analysverktyg satta i drift, i hela spannet från övervaka inlagda patienter till lösningar som förenklar schemaläggningen. Som ett resultat ökar kvaliteten på vården, samtidigt som arbetsmiljön för personalen också förbättras. Och inte sällan hänger de två aspekterna ihop: Modellen som övervakar inlagda patienter gör det möjligt att fördela ansvaret för patienterna på ett bättre sätt mellan personalen och därmed få en jämnare arbetsbelastning.

"De mest vårdkrävande patienterna hamnar nu inte på samma personer, vilket både minskar arbetsbelastningen och därmed också ökar patientsäkerheten," säger Johanna Bergman.

Blurry image of staff in blue scrubs wheel a patient on a stretcher through the Emergency Department

Personal rullar en patient på en bår genom akutmottagningen på St. Michael's Hospital, en del av Unity Health Toronto. Foto: Eduardo Lima

I november skrev AI Sweden och Unity Health ett letter of intent som lägger grunden för ett samarbete mellan svensk och kanadensisk sjukvård, med fokus på den nytta som artificiell intelligens kan skapa. Det kommer bland annat handla om hur värdefulla tillämpningar identifieras och hur man kan jobba med införande av AI i vården. Arbetet startar under 2024, med uppskalning under 2025.

"AI Sweden har redan sedan tidigare hälso- och sjukvård som ett av våra sektorsinitiativ. Att i det sammanhanget få nära kontakter till några av de främsta experterna i världen när det gäller att driftsätta AI i sjukvården är givetvis väldigt värdefullt," säger Johanna Bergman.

Muhammad Mamdani, vice president, Data Science och Advanced Analytics, Unity Health, ser de gemensamma målen för Unity Health och AI Sweden som en bra grund att stå på:

Både Unity Health Toronto och AI Sweden har som mål att accelerera användningen av AI på sätt som gynnar välfärden. Vi ser fram emot att jobba med AI Sweden och dela kunskap som driver på användningen av AI i sjukvården ytterligare.

A picture of Muhammad Mamdani pictured in front of Unity Health’s St. Michael’s Hospital site in Toronto

Muhammad Mamdani, vice-president of Data Science and Advanced Analytics vid Unity Health Toronto, framför Unity Health’s St. Michael’s sjukhus. Foto: Eduardo Lima

Markus Lingman, överläkare och strateg vid Region Halland, har suttit med i ett första möte med Unity Health: "Det de gör är imponerande. Inte minst när det gäller användningen av AI i den kliniska verksamheten, som nog är det bästa jag har sett. Det finns stora likheter i utmaningar och möjligheter, och jag ser fram emot ett fortsatt kunskapsutbyte."

Maria Vikingsson, avdelningschef data och analys, Västra Götalandsregionen, var också med i mötet. “Det är inspirerande att se vad Unity Health har lyckats åstadkomma i praktiskt genomförande! De har produktionssatt flera AI modeller vilket både har ökat kvaliteten i vården och förbättrat arbetsmiljön för personalen. Det kan vi lära oss av och jag ser fram emot nästa steg i utbytet.”

Under 2024 planerar AI Sweden flera aktiviteter med Unity Health och representanter för svensk sjukvård.

Johanna Bergman berättar också att samarbetet inte bara sträcker sig mellan två länder, utan också har potential att involvera fler samhällssektorer än sjukvården: “Unity Health har uttryckt ett tydligt intresse att också få utbyta erfarenheter med bland annat företag som använder AI i fordonsbranschen och tillverkande industri. Det visar på värdet i det stora partnernätverk som AI Sweden samlar,” säger hon.

Picture showing four people: Chloe Pou-Prom, data scientist; Ashley Jones, project manager; Dr. James Marriott, neurologist; and Dr. Jiwon Oh, medical director of the BARLO MS Centre are members of the team at Unity health.

Chloe Pou-Prom, data scientist; Ashley Jones, projektledare; Dr. James Marriott, neurolog; och Dr. Jiwon Oh, medical director of the BARLO MS Centre är medlemmar i det team som utvecklade och använder Unity Health’s Multiple Sclerosis Reporting and Analytics Tool, en AI-driven lösning som integrerar tiotusentals patientanteckningar till individualiserade patienthistorier. Foto: Eduardo Lima.

Intresserad av uppdateringar kring våra initiativ inom Hälso- och sjukvård?

För mer information, kontakta

Johanna Bergman
Johanna Bergman
Director of Strategic Development
+46 (0)73-157 05 09