Hoppa till huvudinnehåll

AI Swedens valberedning har utsetts

tisdag, maj 9, 2023

AI Swedens valberedning har utsetts genom ett beslut från AI Swedens partnerforum

Empty chairs arranged in an auditorium

AI Swedens valberedning har utsetts genom ett beslut från AI Swedens partnerforum och består av följande medlemmar:

  • Daniel Rencrantz, ställföreträdande generaldirektör & administrativ direktör, Vinnova
  • Anna Lundhagen, prorektor för samverkan och miljöövervakning och bedömning, SLU
  • Staffan Truvé, CTO och medgrundare, Recorded Future

Valberedningen kommer nu att börja arbeta med att utveckla sitt förslag till en ny styrgrupp som ska väljas av partnerforumet den 21:a juni.

Om du vill komma i kontakt med valberedningen, vänligen kontakta: mikael.ljungblom@ai.se

Bakgrund
Valberedningen ska bestå av tre representanter som representerar näringslivet, offentlig sektor och akademi och kommer att samordnas av den sittande ordföranden för styrgruppen. Valberedningen nominerar styrgruppen. Läs mer om AI Swedens styrning här.