Hoppa till huvudinnehåll

AI-råd utvecklar rekommendationer för snabbare AI-utveckling i svenska kommuner

torsdag, augusti 24, 2023

Representanter från 12 av landets kommuner har kommit samman för att presentera en serie rekommendationer för initiativ som syftar till att förbättra förmågan hos svenska kommuner att utnyttja artificiell intelligens.

A group of six attendees standing together by a large TV screen displaying participants joining via an online meeting

"AI-rådet är en viktig satsning för Sveriges kommuner. Vår förhoppning är att vi kan etablera en gemensam riktning för det strategiska arbetet med AI inom den lokala förvaltningen och skapa möjligheter för alla kommuner, stora och små, att fullt ut dra nytta av möjligheterna med artificiell intelligens," säger Katarina Lagerqvist, Chief Digital Officer i Kristinehamns kommun och en av rådets representanter.

I en rapport från DIGG, myndigheten för digital förvaltning, från 2019, uppskattades den potentiella värdet som AI kan skapa inom den offentliga sektorn till 140 miljarder kronor årligen. En betydande del av detta värde återfinns i Sveriges kommuner. Emellertid varierar användningen av artificiell intelligens inom kommunal förvaltning. Medan vissa kommuner har flera framgångsrika användningsområden att visa upp, har andra inte kommit lika långt.

Förutsättningarna för att utnyttja AI varierar också mellan kommunerna. Den kompetensbrist som många arbetsgivare inom privat sektor rapporterar om påverkar också kommunerna. Strukturella utmaningar i administrativa modeller, befintliga lagar och utbildning hindrar utvecklingen.

Av dessa skäl har Vinnova finansierat projektet "Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle".

"Vi ser ett stort behov av att fler kommuner seriöst engagerar sig i användningen av AI och gör det på ett sätt som skapar förutsättningar för att lära av varandra och samtidigt hantera viktiga frågor tillsammans," säger Fredrik Weisner, områdeschef för digital transformation på Vinnova.

Inom ramen för projektet har ett AI-råd inrättats med representanter från tolv kommuner. Rådets arbete leds i samarbete mellan AI Sweden och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Rådets medlemmar är utvalda för att ge den bredast möjliga representationen av Sveriges kommuner. Detta inkluderar deltagare från stora och små kommuner, de som har börjat använda AI och de som ännu inte har påbörjat det. Denna blandning är viktig för att fånga olika perspektiv på kommuners användning av artificiell intelligens, både när det gäller möjligheterna som teknikutvecklingen medför och de utmaningar som är förknippade med den.

"Vi börjar nu se potentialen som AI har att bidra till utvecklingen av välfärden, samtidigt som vi behöver identifiera de villkor som måste vara på plats och de risker som måste hanteras för att öka Sveriges förmåga till hållbar transformation. Vägen framåt går genom ett brett samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Med AI-rådet är en viktig pusselbit på plats," säger Ola Odebäck, chef för ekonomi och kontroll på SKR.

Rådets arbete bör i första hand fokusera på tvärkommunala strategiska frågor relaterade till artificiell intelligens. Målen är dubbla:

 • Identifiera och prioritera områden för tillämpning, behov och strategiskt relevanta frågor för ökad värdeskapande med AI i svenska kommuner.

 • Utveckla rekommendationer för konkreta initiativ som främjar snabbare antagande av AI inom den kommunala sektorn.

"AI-rådet är ett betydande bidrag till utvecklingen av den svenska välfärdssektorn. Kommuner behöver samarbeta i AI-frågor för att skapa strategisk förändring, övervinna hinder och effektivt förbereda sig för en framtid där AI förändrar allt från offentlig förvaltning till välfärdstjänster," säger Jonatan Permert, AI Sweden.

De tolv medlemmarna i rådet är:

 • Katarina Lagerqvist, Chief Digital Officer, Kristinehamn

 • Anna Bengtsson, Digitalization Manager, Herrljunga/Vårgårda

 • Stefan Eriksson, Development Manager Digitalization, Gagnef

 • Iwona Carlsson, Chief Digital Officer, Kungsbacka

 • Birgitta Zaar, Office Manager Social Services, Värmdö

 • Frédéric Rambaud, Digitalization Strategist, Strängnäs

 • Fredrik Edholm, Digitalization Strategist, Skövde

 • Mathias Andersson, Data Scientist/AI Lead, Helsingborg

 • Mårten Lindskog, AI Coordinator, Stockholm

 • Fredrik Hallgren, Development Manager AI, Gothenburg

 • Jari Koponen, Program Manager Digitalization Action Plan, Sundsvall

 • Torbjörn Svedung, CDO/CISO, Mellerud

Bakgrund om Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle (Gemensam insats för AI i kommuner och civilsamhället)

Bakgrund om Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle Inom projektet Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle stödjer AI Sweden kommuner och organisationer inom civilsamhället på olika sätt i praktisk genomförande. Deltagare i projektet får träning, workshops och tillgång till AI Sweden's nätverk. För projektidéer som får finansiering i en av Vinnova's riktade utlysningar tillhandahålls ytterligare stöd under projektperioden.

Projektet leds av AI Sweden, i samarbete med Vinnova. Även involverade är Sveriges Kommuner och Regioner, myndigheten för digital förvaltning och mynd

För mer information:

Projekt presentation på AI Swedens webbplats
Projektsida på på MyAI.
Pressmeddelande från projektets lansering

Kontaktinformation:
Jonatan Permert, AI Sweden, Chair of the AI Council
Ina Tidvall, SKR, Chair of the AI Council
Rebecka Lönnroth, AI Sweden, Program Manager for Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle