Hoppa till huvudinnehåll

TrustLLM

TrustLLM kommer att utveckla europeiska stora språkmodeller (LLM) i en aldrig tidigare skådad skala, tränade på den största textmängden hittills inom europeisk AI, som täcker en rad underrepresenterade språk och tänjer på gränserna för europeisk exascale-beräkning.

Huvudsyftet med TrustLLM är att utveckla en öppen, pålitlig och hållbar LLM som inledningsvis är inriktad på de germanska språken. Detta kommer att skapa grunden för ett avancerat öppet ekosystem för nästa generations modulära och utbyggbara europeiska pålitliga, hållbara och demokratiserade stora språkmodeller. TrustLLM-projektet och det omgivande ekosystemet kommer att möjliggöra, stödja och förbättra kontextmedveten interaktion mellan människa och maskin i ett brett spektrum av applikationer.

AI Swedens roll är att samla in och bearbeta träningsdata samt att utveckla och träna grundmodellerna. Projektet koordineras av Linköpings universitet.

Utmaningar

För att uppnå detta kommer TrustLLM att ta itu med alla de utmaningar som utvecklingen av LLM innebär, från att säkerställa tillräcklig kvalitet och kvantitet av flerspråkiga utbildningsdata, till hållbar effektivitet och ändamålsenlighet i modellutbildningen, till förbättringar och förfiningar för saklig korrekthet, öppenhet och pålitlighet, till en rad holistiska utvärderingsriktmärken som validerar de flerdimensionella målen.

Fakta

Finansiering: EU

Projektperiod: 1 November 2023 – 31 oktober 2026

Deltagare: AI Sweden, Linköping university, Fraunhofer, Forschungszentrum Jülich, Kobenhavn university, Alexandra institute, NTNU, TNO och University of Iceland, Miðeind

För att läsa mer om projektet, besök https://trustllm.eu/ eller titta på videon nedan:

För mer information, kontakta

 

A picture of Magnus Sahlgren
Magnus Sahlgren
Head of Research, NLU
+46 (0)76-315 34 80