Hoppa till huvudinnehåll

DeployAI

Projektet DeployAI ska bygga, driftsätta och lansera en fullt operativ AI-on-demand-plattform (AIoDP) som främjar pålitliga, etiska och transparenta europeiska AI-lösningar för användning inom industrin, främst för små och medelstora företag, och inom den offentliga sektorn. AI Swedens roll är att experimentera med och validera tjänster för stora språkmodeller.
 

Om projektet

Det primära målet för DeployAI är att bygga, distribuera och lansera en fullt operativ AI-On-Demand-plattform (AIoDP) som främjar pålitliga, etiska och transparenta europeiska AI-lösningar för användning inom industrin och inom den offentliga sektorn. 
För att uppnå detta ambitiösa mål kommer DeployAI att anta en mångfacetterad aktivitetsplan som omfattar olika men sammanlänkade delar som uppfyller teknikcentrerade, innovationscentrerade och ekosystemcentrerade mål, för att säkerställa att AIoDP erbjuder toppmoderna tjänster som tillgodoser behoven hos olika intressenter i hela Europa.

DeployAI använder sig av insikterna och resultaten från det förberedande Pre-PAI-projektet och kärnplattformen AI4Europe, samt andra åtgärder inom ekosystemet AI-on-Demand, och sammanställer dem i ett allomfattande koncept för en framgångsrik, hållbar och effektiv europeisk AIoDP som kan fungera som referens för alla användare, en “one-stop-shop” för lättanvända och lättintegrerade AI-verktyg, och en möjliggörare och motivator för det europeiska ekosystemet för AI-innovation.

Konceptet definierar en skiktad organisation av de planerade aktiviteterna, som i sig är utformade för att täcka alla aspekter som efterfrågas i ansökningsomgången och som ingår i det primära målet. Teknikskiktet ansvarar för att täcka alla tekniska aspekter av plattformen, med särskild tonvikt på interoperabilitetsaspekten, där lämpliga mekanismer kommer att inrättas för att kommunicera med externa resurser.

Med tanke på plattformens tekniska mognad kommer affärs- och ekosystemaspekterna att hanteras på kort sikt genom organisationen av de relevanta kommunikationsmekanismerna, utvidgningen av de relevanta nätverken och organisationen av riktade öppna ansökningsomgångar, och på lång sikt genom grundandet av en särskild affärsenhet som kommer att förvalta och driva plattformen. 

A screenshot showing the DeployAI - project concept

Fakta

Finansiering: EU Digital Europe, 28 M€

Projektperiod: 2024-2027

Deltagare: 

 • AALTO University, Finland
 • Aspect Partners, Tyskland
 • European Centre for medium-range Weather Forecast, Storbrittanien
 • Convotis Services, Österrike
 • Hellenic Telecommunications Organization S.A (OTE), Grekland
 • Croatian Artificial Intelligence Association, Kroatien
 • National Centre for Scientific Research “Demokritos”, Grekland
 • EIT Digital, Belgien
 • DIMECC, Finland
 • F6S Network, Irland
 • Bruno Kessler Institute, Italien
 • FIWARE Foundation, Tyskland
 • German AI Association, Tyskland
 • Hub France IA, Frankrike
 • IONOS SE, Tyskland
 • LIGHT ON, Frankrike
 • LuxProvide SA, Luxemburg
 • Science For You (SciFY), Grekland
 • Silo AI, Finland
 • AI Sweden, Sverige
 • VDE – Association for Electrical, Electronic & Information Technologies, Tyskland
 • Institute of Communication and Computer Systems (ICCS), Grekland
 • CSC- IT Center for Science, Finland
 • Arcada University of Applied Sciences, Finland
 • Örebro University, Sverige
 • Technical University of Denmark - DTU, Danmark

Associerad partner: ADRA - The AI, Data and Robotics Association 

Mer information: https://www.linkedin.com/company/deployaieu/

För mer information, kontakta

Photo of Alexander Brunner, Partner manager - startups
Alexander Brunner
Partner manager: Startups
+46 (0)70-271 23 83
A picture of Magnus Sahlgren
Magnus Sahlgren
Head of Research, NLU
+46 (0)76-315 34 80