Hoppa till huvudinnehåll

AI Sweden lanserar en AI-strategi för Sverige

onsdag, mars 20, 2024

AI förändrar världen. Den tekniska utvecklingen innebär en transformation av samhället som saknar motstycke, och den påverkar allt från arbetsmarknad, utbildning, samhällsservice, till vår konkurrenskraft. Sverige behöver maximera värdet av att använda artificiell intelligens. För att accelerera den utvecklingen har AI Sweden nu tagit fram en AI-strategi för Sverige.

En AI-strategi för Sverige ska ses som en grundläggande analys och ett strategiskt fundament för beslutsfattare i alla sektorer. Målet är att katalysera åtgärder från ledare i regeringen, politiska partier, företag, offentlig sektor och akademi.

The webpage 'An AI strategy for Sweden' displayed on a laptop and a mobile device
 

Vad är en AI-strategi för Sverige?

Strategin innehåller en vision för Sverige, sex utgångspunkter som utgör analysen, samt  sex strategiskt bärande principer för framgångsrik och storskalig användning av AI. Detta för att lösa centrala samhälls- och affärsutmaningar, i enskilda företag och organisationer, samt på ett regionalt och nationellt plan. Förslag på ett antal indikatorer för att mäta den övergripande utvecklingen presenteras också. Genomgående i strategin finns en stark uppmaning till svenska beslutsfattare att konkretisera, omsätta och målsätta strategin utifrån den egna organisationens perspektiv.

"Den enormt snabba samhällsförändringen som just nu sker innebär att Sverige gemensamt måste agera strategiskt, fatta djärva beslut och driva samhällsutvecklingen utifrån våra styrkor och värderingar", säger Martin Svensson, Managing Director på AI Sweden.

Huvudbudskap och bärande principer

En AI-strategi för Sverige är helt fokuserad på adoption – storskalig implementering – av AI-teknik. Syftet är att skapa signifikant och sektorsöverskridande värde som bidrar till ett framstående demokratiskt samhälle och stärker vår nationella säkerhet. Detta möjliggör samtidigt för Sverige att ha en positiv global inverkan samtidigt som vi navigerar potentiella risker. För att lyckas med detta behöver Sverige bland annat ytterligare stärka de aktörer som ligger i framkant, söka samarbete med världsledande aktörer samt skala upp samarbeten och investera i strategisk kunskap och teknik som går att dela med många.

"Sverige har ett stort behov av att kraftsamla kring AI och på det sättet stärka vår konkurrenskraft. Vi ser fram emot att kunna bidra till att omsätta strategin i praktik på bred front för att stärka Sveriges position inom AI-användning. På AstraZeneca använder vi AI brett både i forskning och produktion för att utveckla och leverera nya läkemedel som snabbare kan nå patienten", säger Peder Blomgren, VP and Head of Data Office, R&D, AstraZeneca.

Länder som ligger i framkant internationellt och som tidigt har investerat kraftigt i AI-forskning och talangförsörjning genom forskningsinriktade strategier (till exempel Kanada) står nu inför ett avgörande val. Antingen blir valet att fortsätta i samma spår, eller att göra investeringar i mer än forskning och experimenterande för att möjliggöra implementering och värdeskapande. Här har Sverige en stor möjlighet att införa en strategi som redan från början är fullt fokuserad på tillämpning. Detta kräver modigt ledarskap som prioriterar värdeskapande, tvärsektoriellt samarbete och kollektiva investeringar, pådrivet av internationella relationer och starka färdledare inom både den privata och offentliga sektorn.

"Sverige behöver bli bättre på att förbereda studenter för en AI-driven arbetsplats. Det gäller oavsett om du utbildar dig till programmerare, sjuksköterska eller lärare. För att kunna AI-säkra våra utbildningar tar vi fram en kompetensutvecklingsplan för våra lärare. Vi vill genomföra denna kompetensutveckling tillsammans med kommuner, regioner och företag", säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet.

Som nästa steg kommer AI Sweden nu att bistå ett antal relevanta aktörer i att konkretisera och målsätta strategin utifrån organisationernas egna perspektiv, och på det sättet katalysera relevanta åtgärder för Sveriges utveckling.

Bakgrund

En AI-strategi för Sverige är framtagen av AI Sweden och på AI Swedens initiativ. Strategin har skrivits för att vägleda politiker, företagsledare, beslutsfattare, tjänstemän eller förändringsledare som har ambition och ansvar att leda och utveckla Sverige, det svenska AI-ekosystemet, eller enskilda organisationer och företag genom en av de mest transformativa tiderna i historien.

Två referensgrupper har bidragit starkt i arbetet. Deltagarna har medverkat i individuell kapacitet:

Internationella referensgruppen:

  • Elissa Strome, Executive Director, Pan-Canadian AI Strategy, CIFAR
  • José-Marie Griffiths, President, Dakota State University och kommissionär, National Security Commission on Artificial Intelligence
  • Laurence Liew, Director, AI Innovation på AI Singapore

Swedish reference group:

  • Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor, Luleå tekniska universitet
  • Christian Hedelin, Chief Strategy Officer, SAAB
  • Darja Isaksson, Generaldirektör Vinnova, the Swedish Innovation Agency
  • Markus Lingman, Chief Strategy Officer sjukhusledningen Hallands sjukhus, Överläkare, Professor, Region Halland
  • Mikael Sjöberg, Kanslichef, TCO
  • Peder Blomgren, VP and Head of Data Office, R&D at AstraZeneca och ordförande för AI Swedens styrgrupp AI Sweden

 

För mer information, kontakta

A picture of Mikael Ljungblom
Mikael Ljungblom
Director of Public Policy & International Relations
+46 (0)70-799 68 63