Hoppa till huvudinnehåll

National City Lab

National City Lab är Sveriges första testbädd för kommunal data, som underlättar ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt för AI-initiativ för smarta städer. Som en neutral och centraliserad hubb för kunskapsdelning och experiment, strävar National City Lab efter att sammanföra forskare, branschpartners och kommuner för att samarbeta och använda stadsdata för att hitta innovativa och effektiva sätt att förbättra stadstjänster - för att förbättra livskvaliteten för svenska medborgare.

National City Lab

Varför National City Lab?

I takt med att städerna fortsätter att växa och ställs inför allt mer komplexa utmaningar, är kommunerna under press för att hitta innovativa och effektiva sätt att förbättra stadstjänster, förbättra livskvaliteten för medborgarna och främja ekonomisk utveckling. Initiativ för smarta städer, som utnyttjar teknik och data för att förbättra urban infrastruktur, ses som en lovande lösning på många av dessa utmaningar; och AI har en betydande roll i att hjälpa städer att uppnå dessa mål.

Dessutom ställs många kommuner i Sverige inför liknande utmaningar när de påbörjar sin resa för att implementera AI i stadsutvecklingen. Några av dessa utmaningar innefattar begränsade resurser, datasekretessbekymmer och brist på teknisk expertis. Även om utmaningarna ofta är likartade i karaktär och efterfrågan, förblir arbetet fragmenterat när det gäller att hitta lösningar och arbeta samarbetsinriktat över kommungränserna.

National City Lab erbjuder en unik möjlighet att ta itu med dessa problem, genom att sammanföra kommuner, forskare och branschpartners för att samarbeta om att hitta lösningar och data för smarta städer. Genom att skapa en centraliserad hubb för kunskapsdelning och experiment, syftar National City Lab till att accelerera framstegen och möjliggöra för fler kommuner att dra nytta av AI-implementering.

Engagera dig

Labbet ligger i Helsingborg och utvecklas ständigt. National City Labb kan utnyttjas av alla AI Swedens partners och deras medarbetare. Detta innebär att en organisation som inte är en AI Sweden-partner kan få tillgång till genom samarbete med en AI Sweden-partner.

Bli involverad genom att kontakta Carl Malm.

Picture of Carl Malm, Ecosystem and partner manager
Carl Malm
Ecosystem & Partner manager: Municipalities
+46 (0)73-416 38 95