Skip to main content
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

AI för ledare i offentlig sektor

AI för ledare i offentlig sektor är en utbildning för dig som är ledare, fattar beslut eller arbetar med utveckling. Då allt fler smarta tjänster erbjuds medborgarna så ökar kraven och förväntningarna på att offentlig sektor ska utveckla sina tjänster.

Förväntningar från medborgarna tillsammans med behov av effektiviseringar driver på förändringen. Flera aktörer inom offentlig sektor har kommit igång och testar olika AI tillämpningar. Men flertalet organisationer funderar fortfarande på hur tekniken kan bidra till att lösa våra medborgares behov. Därför finns denna grundkurs för dig som är nyfiken på AI. Du kanske kommer fatta beslut, jobba med utveckling, vill komma igång med AI tillämpningar eller helt enkelt vill öka din kompetens? 

Kursmål
Efter avslutad utbildning kommer du ha fått ökad insikt i de krav på organisering, kompetens och datatillgång som möjliggör användning av AI. 

Utbildningens upplägg
Utbildningen är en introduktion till artificiell intelligens, som täcker området på en grundläggande nivå. Innehållet är uppdelat i 9 avsnitt där du bland annat tar del av vad AI är och hur AI fungerar, AI i Sverige och internationellt, data och datakvalitet, tekniska vägval samt ansvarsfull och hållbar AI. Du genomför utbildningen när det passar dig.

Utbildningen är uppbyggd med text och reflektionsfrågor och filmklipp med intervjuer med nyckelpersoner.

Utbildningen är framtagen i ett samarbete mellan SKR, AI Sweden och Governo. Innehållet är framtaget av en expertgrupp och därefter faktagranskat av experter vid svenska universitet. 

Det finns möjlighet att ha en gemensam påbyggnadsdag för dig och din organisation. Kontakta då Governo för ett sådant upplägg läs mer om utbildningen.

Längd
6-8 timmar

Vem?
Du som är nybörjare och vill lära dig mer om AI och dess möjligheter 

Kursspråk
Svenska

Hur? 
E-learning
Anmälan till e-learning gör du här

Vill du ha mer information om utbildningen, vänligen kontakta Raquel Sanchez.

 

Head of Training

Raquel Broman