Skip to main content

DataRätt Innovation: Seminarieserie

-
Online

Inom ramen för AI Swedens projekt DataRätt Innovation (DRIV) anordnas en rad seminarier i syfte att stärka den generella kunskapen hos offentligt finansierade F&I-projekt om de legala förutsättningarna för datadriven innovation och AI. Att ha koll på juridiken redan från start och under hela projektets gång är ett måste för att effektivt kunna dela och nyttja data i samverkansprojekt där akademi, offentlig sektor och näringsliv möts och arbetar tillsammans.

Arranged by: 
AI Sweden & Chalmers Industriteknik

Under 2022/23 fyller vi på med nya teman där projektkonsortiet i DRIV delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom en rad intressanta och relevanta ämnesområden.

Målgrupp:
Projektledare, jurister, IT/Tech-experter, dataskyddsansvariga och alla andra som deltar i offentligt finansierade F&I-projekt inom datadriven innovation. Inga legala förkunskaper krävs. 

Att identifiera och hantera juridiska risker i datadrivna forsknings- och innovationsprojekt – resultat och erfarenheter från pilottester av metod

Tema:
Inom ramen för DRIV-projektet har en metod utvecklats för att identifiera och hantera juridiska risker i datadrivna forsknings- och innovationsprojekt. För att testa metoden i skarpt läge har tre pilottester genomförts på projekt från olika sektorer. Pilotprojekten har omfattat sektorerna mobilitet, samhällsbyggnad och hälsa.

Talare:
Christoffer Hermansson, Juridiska fakulteten, Göteborgs universitet
Johan Felix, Chalmers Industriteknik
Vilhelm Verendel, Chalmers Industriteknik

Agenda:

  • 11.30 Välkommen, bakgrund, intro
  • 11.40 Presentation
  • 12.20 Frågor/generell diskussion
  • 12.30 Användning av metoden (tillgängliggörande)
  • 12.45 Slutord, Avslutning

Plats:
Online - Zoom

Anmäl dig här