Skip to main content

AI for the public sector

This film series is designed for individuals serving as decision-makers in the public sector who have an interest in AI. Upon completion of the training, you will possess knowledge about the key considerations and focal points for leaders, gain insights into global developments in this field, and understand the leader's role in relation to AI adoption. No prior knowledge is necessary to access the material.

Format: Self-paced virtual training
Language: Swedish

AI för offentlig sektor - Vad är AI?

Vad är AI?

Del 1

Vad behöver jag som ledare i offentlig sektor fokusera på?

AI för offentlig sektor - Ledarens roll

AI i omvärlden

Del 2

Artificiell intelligens håller på att omforma världen, hur kommer det sig att vissa länder utmärker sig?

AI för offentlig sektor - AI i omvärlden

Ledarens roll

Del 3

Här får du en inblick i just ledarens roll för att framgångsrikt skala upp AI.

Vad är AI? - Del 1

Vad behöver jag som ledare i offentlig sektor fokusera på? Det går Göran Lindsjö igenom i Vad är AI? Här betonas behovet av att lita på erfarenhet och hantera både strukturerad och ostrukturerad data. Vi tittar på vikten av att fokusera på vad vi kan åstadkomma med hjälp av AI och de förändringar som AI medför i arbetsuppgifter, lärande, konkurrenssituationer och samhällspolitik.

AI i omvärlden - Del 2

Artificiell intelligens håller på att omforma världen, med allt från företagsinnovation till sjukvård och hållbarhet. Länder som USA, Kina, Storbritannien och Kanada visar vägen, med betydande framsteg inom AI-teknik. I den här filmen går Göran Lindsjö igenom AI i omvärlden, hur snabbt skiftet har gått, hur det kommer sig att just de här fyra länderna utmärker sig inom AI.

Ledarens roll - Del 3

AI har ett växande inflytande i offentlig sektor i Sverige, med tillämpningar inom service till medborgare, beslutsstöd och förenklad administration. Trots det är investeringar i AI främst drivna av privat sektor, med offentlig sektor riskerar att halka efter. Nyckeln till framgång ligger i starkt ledarskap och organisatorisk kultur, där hela ledningen är insatt i AI:s potential och effekter. Det konstaterar Göran Lindsjö i Ledarens roll. Här får du en inblick i just ledarens roll för att framgångsrikt skala upp AI. 

Next
Previous

For more information, contact

Raquel Broman
Raquel Broman
Head of Training
+46 (0)76 883 86 74