Skip to main content

Keep me updated on Kraftsamlingen!

Vi gör löpande utskick om vad som händer i Kraftsamlingen, med tips om relevanta event, erfarenheter från projekten som Vinnova finansierar och annat. Om det låter intressant, dela dina kontaktuppgifter med oss.