Skip to main content

Referensgruppsmöte: Offentlig sektor och tillämpad språkteknologi

-
Online and Stockholm

Välkommen till referensgruppsmötet med fokus på GPT-SW3 valideringsprojektet.

Arranged by: 
AI Sweden

Referensgruppen riktar sig till dig som arbetar i offentlig sektor. Syfte med referensgruppen är att sprida resultaten av AI Swedens projekt inom språkteknologi och facilitera synergieffekter kring gemensamma behov och utmaningar.

Välkommen till referensgruppsmötet med fokus på GPT-SW3 valideringsprojektet!

Syftet med GPT-SW3 valideringsprojektet är att göra det lättare att använda avancerade språkmodeller för textbehandling inom både privat och offentlig sektor. Projektet fokuserar på användningsområden som textgenerering, sammanfattning och kategorisering. GPT-SW3 modellen görs tillgänglig för projektpartners genom ett användarvänligt API. Projektet kommer att validera användningen av modellen inom olika användningsfall hos projektpartners Bolagsverket, Tillväxtverket, Region Halland, Sahlgrenska universitetsjukhuset, RISE, Länsförsäkringar, Adlede och Textual. Genom att göra det enklare att använda avancerade generativa språkmodeller, hoppas projektet bidra till kostnadsbesparingar och bättre tjänster för medborgare och kunder samt öka Sveriges konkurrenskraft. 

I inledningen av mötet kommer vi att presentera GPT-SW3 valideringsprojektet. Projektpartners kommer att presentera sina tillämpningsfall och projektets framsteg. Efter presentationen kommer det finnas tid för frågor och diskussioner. Avslutningsvis kommer vi att ge en kort uppdatering om AI Swedens andra  pågående projekt inom tillämpad språkteknologi.

Plats:
On site - Folkungagatan 44, Stockholm
Online - Zoomlänk hittar du i bokningsbekräftelsen

Anmäl dig här

Vid frågor om mötet, kontakta Francisca Hoyer.