Skip to main content

Data Readiness i fokus

-
Stockholm & Online

Anmäl dig till AI Sweden och DIGG när vi diskuterar resultaten av Data Readiness Lab-projektet och nästa steg för AI för offentlig sektor.

Arranged by: 
AI Sweden & DIGG

Betydelsen av kvalitetsdata inom området för AI och arbetet med data readiness (databeredskap) är tydlig men ofta underskattad inom teknikutveckling. För organisationer inom både offentlig och privat sektor är det en praktisk fråga att se till att data är förberedd och redo för AI-applikationer.

Står du eller din organisation inför problem med data readiness för AI? Vill du veta mer om ett projekt som syftar till att skapa en digital assistent för offentlig sektor? Vill du få insikt i vad som har gjorts för att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens?

Program

Moderator: Anders Thoresson, AI Sweden

 • Data Readiness Lab: Slutresultat (Felix Stollenwerk):
  Vi kommer att prata om resultaten av Data Readiness Lab-projektet. Vårt mål är att förbättra organisatorisk databeredskap genom att öka medvetenheten om datautmaningar, visa upp fallstudier från offentlig sektor och erbjuda värdefulla verktyg och resurser som är anpassade för detta syfte.
  Anna Sjöstrand (AI Sweden) presenterar kort den utbildning som tagits fram i enlighet med projektets lärdomar.
   
 • Panel
  Betydelsen av data readiness för offentlig sektor och privat sektor
   
 • AI Sweden Transformation & Adoption initiativ (Jonatan Permert):
  Jonatan berättar om ett nytt innovativt projekt som AI Sweden driver tillsammans med partner, "Framtidens digitala assistent för offentlig sektor". Det är en idé om en webbaserad chattliknande tjänst, baserad på AI-teknik, som tränas och används av medarbetare inom offentlig sektor för att hjälpa dem med olika textrelaterade uppgifter.
   
 • DIGG (Theodor Andersson):
  DIGG har i samarbete med andra myndigheter genomfört två nationella regeringsuppdrag med fokus på AI och offentlig sektor sedan 2019. En presentation av resultaten och insikterna kommer att ges tillsammans med en framåtblick om hur vi hoppas att utvecklingen kommer att se ut de närmaste åren.

Anmäl dig här

Varmt välkomna!