Skip to main content

AI-nätverket för partnerkommuner

-
Online

Välkomna till nätverksmöte för AI Swedens partnerkommuner!

Arranged by: 
AI Sweden

Tema: Hur jobba med användningsfall

Syftet med nätverket är att identifiera kommuners resurser och behov, identifiera vilka regulatoriska och lagstiftningsmässiga hinder för utveckling och implementering av AI som finns idag och hur vi tillsammans kan gå vidare.

Läs mer om nätverket här.

Agenda

  • Inledning
  • Nyheter från AI Sweden
  • Gemensam diskussion - reflektion om våren och framåt
  • Avslutning

Detta möte är endast för kommuner som är partners till AI Sweden.

Anmäl dig här