Skip to main content

AI-inspiration: Exempel på lösningar inom samhällsbyggnad

-
Online

Välkomna till ett webinarium, del av Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle, om hur AI kan nyttjas inom samhällsbyggnad.

Arranged by: 
AI Sweden

AI kan användas för att optimera eller utveckla olika processer inom samhällsbyggnad. Men vad innebär det i praktiken? Under detta inspirationsevent får du lyssna på ett antal exempel från AI Swedens partners på hur de med hjälp av artificiell intelligens byggt nya lösningar inom samhällsbyggnad åt sina kunder.

Syftet med webinariet, som är en del av Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle, är att ge förståelse och inspiration för hur AI kan nyttjas för att optimera och utveckla processer inom samhällsbyggnad. Flera av lösningarna kan även fungera som inspiration för andra områden.

Eventet är uppdelat i två huvudsakliga block. Först kommer alla de inbjudna partnerföretagen göra korta presentationer av sina exempel. Därefter blir det två gruppdiskussioner. Varje företag får sitt eget breakout-rum i Zoom, där det ges möjlighet att ställa frågor och lära mer om exemplen ni just hört om.

Agenda

 • Inledning AI Sweden
  - Kort om projektet Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle
 • Inspirationspitchar:
  - Atea
  - Google
  - Modulai
  - Neurolearn
  - Tenfifty
  - The Train Brain
  - Univrses
 • Gruppdiskussion 1
 • Gruppdiskussion 2
 • Avslutning

Anmäl dig här