Skip to main content
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

AI för framtiden

ai för framtiden

Är du intresserad av att lära dig mer om artificiell intelligens (AI)? Vad är egentligen AI, vad går att göra med hjälp av AI och hur kan AI underlätta i vardagen?

Välkommen på AI Swedens digitala event AI för framtiden där vi kommer berätta om AI och programmet Young Talent som är ett betalt utbildnings- och praktikprogram för personer som nyligen tagit studenten. Nuvarande young talents kommer presentera och du kommer få möjlighet att ställa frågor till en AI-panel bestående av människor som på olika sätt jobbar med AI.

Detta event riktar sig till gymnasieelever eller dig som nyligen tagit studenten. 

09:00-09:15
Elis och Herman presenterar agendan och introducerar AI.

09:15-09:30
Minna och Andreas presenterar sig själva, sina bakgrunder och vad de får göra på Young Talent-programmet. 

09:30-09:40
Joakim och Erik berättar om vad de gör efter att ha gått Young Talent-programmet.

09:40-10:15
En AI-panel bestående av personer med olika jobb inom AI svarar på frågor från studion och publiken.

10:15-10:30
Avrundning. Vilka möjligheter finns det för dig som vill lära dig ännu mer om AI?

Vid frågor, kontakta Sofia Hedén.

Registera dig eller din klass här