Hoppa till huvudinnehåll

AI for Impact Talangprogram

Följ med på en transformativ resa med Google.org och AI Sweden i vårt sommarprogram. Vi bjuder in studenter, svenska icke vinstdrivande organisationer och sociala entreprenörer att samarbeta för att forma framtiden för AI för social nytta och främja det svenska AI-ekosystemet. Vårt unika talangprogram ger icke vinstdrivande organisationer och sociala entreprenörer en ovärderlig möjlighet att gå samman med engagerade studentteam i jakten på effektiva AI-lösningar.

OBS: Ansökan har stängt

Three young professionals in a meeting

Bild: AI-genererad via Midjourney

Syfte

Google.org har anförtrott AI Sweden med finansiering för att organisera ett talangprogram för studenter som söker ett givande sommarjobb. Som en del av detta program får studenterna den unika möjligheten att bidra med sina färdigheter till utvecklingen av AI-lösningar för svenska icke vinstdrivande organisationer och sociala entreprenörer. Tillsammans skapas en katalysator för positiv förändring, där studenterna kan bidra med sin expertis för att skapa meningsfulla effekter. 

För deltagande organisationer är programmet kostnadsfritt, samtidigt bidrar studentteam inte bara till meningsfulla projekt utan kompenseras också med lön för sitt engagemang.

De organisationer som deltar i programmet är:

 • UNICEF Sverige
 • Svenska Röda Korset (Umeå-avdelningen)
 • Mind
 • Reach for Change
 • Svenska Sjöräddningssällskapet

Målsättning

AI Sweden ägnar sig åt att stödja svenska ideella organisationer och sociala entreprenörer i deras strävan att utnyttja kraften i AI för samhällsnyttiga ändamål. 

Under tio veckor på sommaren kommer teamen att fördjupa sig i idéskapande, projektledning, utveckling och implementering – allt väglett av ansvarsfull AI. Vårt mål är inte bara att främja innovation utan också att erbjuda konkret stöd för organisationer som är engagerade i att göra en positiv påverkan på samhället.

För att underlätta detta samarbete kommer AI Sweden att erbjuda dedikerade arbetsplatser både i Stockholm och Göteborg.

Vem kan delta?

Programmet är öppet för studenter som för närvarande bedriver master-, doktorand- eller yrkeshögskoleutbildning inom ett område relevant för programmets omfattning.

Du kan ansöka ensam eller som ett team om tre personer. Vi anser att teamen bör bestå av följande kompetenser:

Maskininlärning/Deep Learning Ingenjör

 • Färdighet i Python, relevanta bibliotek, förtränade modeller och tekniker för finjustering
 • Praktisk erfarenhet av generativ AI och Large Language Models (LLMs) är fördelaktig
 • Kunskap om tekniker för bearbetning av naturligt språk

Data Scientist/Data Analyst

 • Expertis inom förbehandling och analys av data
 • Färdigheter i datarensning, transformation, visualisering, textbrytning och funktionsextraktion

Mjukvaruutvecklare

 • Starka programmeringsfärdigheter
 • Erfarenhet av att utveckla och implementera webb- eller mobilapplikationer
 • Bekant med apputvecklings-ramverk

Vi söker främst svenska studenter men kan öppna upp programmet för internationella studenter.

Deltagarna måste kunna arbeta på plats i Göteborg eller Stockholm under hela perioden (juni-augusti 2024)

Programöversikt

 • 10-veckors sommarprogram som sträcker sig från juni till augusti 2024
 • AI Sweden kommer att erbjuda dedikerade arbetsplatser både i Stockholm och Göteborg
 • Programmet syftar att stärka studenter, svenska icke vinstdrivande organisationer och sociala entreprenörer för att gemensamt utveckla AI-lösningar för samhällsnytta och främja det svenska AI-ekosystemet
 • Team av tre studenter arbetar med att utveckla och implementera AI-lösningar för icke vinstdrivande organisationer och sociala entreprenörer
 • Studenter kommer att erhålla lön för sin medverkan
 • Som student kan du ansöka ensam eller som en grupp om tre personer
 • Deltagande i detta program är kostnadsfritt för de utvalda organisationerna

OBS: Ansökan har nu stängt.

Talangprogrammet är bara ett initiativ inom det bredare projektet AI for Impact. 
Läs mer här:

Three young professionals in a meeting
AI Sweden driver med finansiering från Google.org projektet AI for Impact som ska stärka svenska...

För mer information, kontakta

Sofia Hedén
Sofia Hedén
Head of Talent Programs
+46 (0)72-174 91 00
A photo of Lucas Ambjörn
Lucas Ambjörn
AI Change Agent
+46 (0)73-709 95 95