Hoppa till huvudinnehåll

Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle

Artificiell intelligens är ett verktyg för verksamhetsutveckling för organisationer i alla samhällssektorer. Vinnova och AI Sweden genomför nu en fyraårig kraftsamling där kommuner och civilsamhälle får skräddarsydd hjälp att förstå hur AI kan användas och möjlighet att söka finansiering till konkreta projekt.

Save the date: 13 November

Konferensen Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle

I tre år har kommuner och civilsamhälle fått skräddarsytt stöd för att undersöka hur artificiell intelligens kan utveckla välfärd och lösa samhällsutmaningar. Nu har du chansen att lyssna på kloka och drivna kollegor, vilka lärdomar har man gjort? Hur ser utmaningar och lösningar ut framåt? Vilka politiska satsningar krävs för vi ska kunna ta nästa kliv tillsammans?

Var: Sergel Hub, Stockholm
När: 13 november
Hur: På plats event för begränsat antal med möjlighet att följa online

Deltagandet är kostnadsfritt.
Mer information om anmälan kommer.

Medverkar gör bland andra digitaliseringsminister Erik Slottner, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson, SKR:s VD Palle Lundberg, Anna Eriksson generaldirektör DIGG, AI rådet och AI kommissionen med flera.

Logos: SKR, Vinnova, MUCF & DIGG

Bakgrund

Hur kan artificiell intelligens hjälpa kommuner och organisationer i civilsamhället? Runt om i landet finns redan exempel att inspireras av. I Helsingborg används datorseende för att hålla koll på hur vägnätet mår. I Strängnäs utforskas hur textanalys kan stötta handläggarna i socialförvaltningen. I Skövde hjälper AI till att se till att inkommande frågor till kontaktcentret hamnar hos rätt medarbetare. För Röda Korset, Myrorna och Björkå Frihet blir datorseende ett verktyg för att sortera begagnade kläder.

Men det här är en lista som bara skrapar på ytan av vad som är möjligt. AI Sweden och Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, söker nu efter kommuner och organisationer som vill lära mer om hur artificiell intelligens kan bli ett verktyg i verksamheten.

Med hjälp av AI kan vi utveckla den gemensamma välfärden på nya sätt och effektivare tackla stora samhällsutmaningar. Det är centralt att Sveriges kommuner och civilsamhället är med på den resan.

A portrait of Darja Isaksson

Darja Isaksson
Generaldirektör Vinnova

Inom ramen för Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle kommer AI Sweden att stötta kommuner och organisationer i civilsamhället på ett antal olika sätt i det praktiska genomförandet. Via projektet får deltagare utbildningar, workshops och tillgång till AI Swedens nätverk. För projektidéer som beviljas finansiering i någon av Vinnovas riktade utlysningar tillkommer dessutom stöd under projektperioden. 

En plattform för samverkan

Att först förstå och sedan i praktiken dra nytta av möjligheterna med artificiell intelligens är utmaningar som inte är rimliga att landets alla kommuner ger sig i kast med var och en för sig. En central del blir därför att skapa en plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte kommuner emellan. Här finns stora synergieffekter att hämta hem, eftersom behoven hos en kommun ofta återkommer i många av landets övriga 289. Civilsamhället i sin tur består av många olika typer av organisationer men även här att det finns många gemensamma utmaningar att lära från och dela erfarenheter av.

För att arbetet ska få största tänkbara effekt är ambitionen att koppla så många kommuner och aktörer från civilsamhället som möjligt till kraftsamlingen. Det avgörande är inte om man använder AI idag, det avgörande är om man är nyfiken på hur verksamheten kan utnyttja en helt ny verktygslåda. Stämmer du och din organisation in på den beskrivningen? Hör av dig!

Kraftsamlingen ska ses som ett komplement till andra satsningar som finns för att öka användningen av AI i offentlig sektor och sker i samverkan med Myndigheten för digital förvaltning, Sveriges Kommuner och Regioner och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Podcast

Vi har samlat flera inspirerande avsnitt relaterade till Kraftsamlingen:

To play this Spotify content, you need to "Allow all" cookies.

Adjust your settings

Håll mig uppdaterad om Kraftsamlingen!

Vi gör löpande utskick om vad som händer i Kraftsamlingen, med tips om relevanta event, erfarenheter från projekten som Vinnova finansierar och annat. Om det låter intressant, dela dina kontaktuppgifter med oss.

Följ gärna Kraftsamlingen på My AI!

My AI är en plattform designad speciellt för AI-ekosystemet – ett 'LinkedIn för AI'. Det är en plats för att bli inspirerad, dela kunskap, nätverka och visa upp din organisations arbete samt vad ni har på gång härnäst. Vi har vår egen samlingsplats där vi postar relevanta inlägg om vad som sker inom Kraftsamlingen.

För mer information, kontakta

Rebecka Lönnroth
Rebecka Lönnroth
Head of AI Adoption Public Sector
+46(0)729 651 080
A picture of a man called Andreas Skog
Andreas Skog
AI Change Agent
+46 (0)73-819 08 63