Hoppa till huvudinnehåll

Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle

Artificiell intelligens är ett verktyg för verksamhetsutveckling för organisationer i alla samhällssektorer. Vinnova och AI Sweden genomför nu en fyraårig kraftsamling där kommuner och civilsamhälle får skräddarsydd hjälp att förstå hur AI kan användas och möjlighet att söka finansiering till konkreta projekt.

Save the date: 13 November

Konferensen Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle

I tre år har kommuner och civilsamhälle fått skräddarsytt stöd för att undersöka hur artificiell intelligens kan utveckla välfärd och lösa samhällsutmaningar.

Nu har du chansen att lyssna på kloka och drivna kollegor, vilka lärdomar har man gjort? Hur ser utmaningar och lösningar ut framåt? Vilka politiska satsningar krävs för vi ska kunna ta nästa kliv tillsammans?

Var: Sergel Hub, Stockholm
När: 13 november
Hur: På plats event för begränsat antal med möjlighet att följa online

Medverkar gör bland andra digitaliseringsminister Erik Slottner, Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson, SKR:s VD Palle Lundberg, Anna Eriksson generaldirektör DIGG, AI rådet och AI kommissionen med flera.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Mer information om anmälan kommer.

Vinnova logo in green
SKR logo colour
DIGG logo in colour
MUCF logo

Bakgrund

Hur kan artificiell intelligens hjälpa kommuner och organisationer i civilsamhället? Runt om i landet finns redan exempel att inspireras av. I Helsingborg används datorseende för att hålla koll på hur vägnätet mår. I Strängnäs utforskas hur textanalys kan stötta handläggarna i socialförvaltningen. I Skövde hjälper AI till att se till att inkommande frågor till kontaktcentret hamnar hos rätt medarbetare. För Röda Korset, Myrorna och Björkå Frihet blir datorseende ett verktyg för att sortera begagnade kläder.

Men det här är en lista som bara skrapar på ytan av vad som är möjligt. AI Sweden och Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, söker nu efter kommuner och organisationer som vill lära mer om hur artificiell intelligens kan bli ett verktyg i verksamheten.

“Med hjälp av AI kan vi utveckla den gemensamma välfärden på nya sätt och effektivare tackla stora samhällsutmaningar. Det är centralt att Sveriges kommuner och civilsamhället är med på den resan.”
– Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova

Inom ramen för Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle kommer AI Sweden att stötta kommuner och organisationer i civilsamhället på ett antal olika sätt i det praktiska genomförandet. Via projektet får deltagare utbildningar, workshops och tillgång till AI Swedens nätverk. För projektidéer som beviljas finansiering i någon av Vinnovas riktade utlysningar tillkommer dessutom stöd under projektperioden. 

En plattform för samverkan

Att först förstå och sedan i praktiken dra nytta av möjligheterna med artificiell intelligens är utmaningar som inte är rimliga att landets alla kommuner ger sig i kast med var och en för sig. En central del blir därför att skapa en plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte kommuner emellan. Här finns stora synergieffekter att hämta hem, eftersom behoven hos en kommun ofta återkommer i många av landets övriga 289. Civilsamhället i sin tur består av många olika typer av organisationer men även här att det finns många gemensamma utmaningar att lära från och dela erfarenheter av.

För att arbetet ska få största tänkbara effekt är ambitionen att koppla så många kommuner och aktörer från civilsamhället som möjligt till kraftsamlingen. Det avgörande är inte om man använder AI idag, det avgörande är om man är nyfiken på hur verksamheten kan utnyttja en helt ny verktygslåda. Stämmer du och din organisation in på den beskrivningen? Hör av dig!

Kraftsamlingen ska ses som ett komplement till andra satsningar som finns för att öka användningen av AI i offentlig sektor och sker i samverkan med Myndigheten för digital förvaltning, Sveriges Kommuner och Regioner och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer i projektet? Fyll i vårt kontaktformulär så hamnar du på vår utskickslista! Och följ gärna Kraftsamlingen på MyAI.

Introduktionspaket till AI

Vi har inom ramen för kraftsamlingen tagit fram ett introduktionspaket som syftar till att ge handfasta tips om hur du som individ eller ni som organisation kan lära er mer om hur ni kan använda AI i er verksamhet.

Introduktionspaketet hittar du på my.ai men även nedan på denna sida har vi samlat tips på saker du kan göra för att komma igång.

 

Komma igång med AI

Kraftsamling - Komma igång med AI

När man börjar med AI är det en god idé att först skapa sig en förståelse om vad AI är och hur det kan användas, sedan låta sig inspireras av andra, efter det att drömma om hur man själv skulle kunna använda AI individuellt eller i sin verksamhet och till sist börja planera för ett faktiskt test eller experiment.

Ett bra sätt att komma igång med AI är att följa denna ordning. Nedan hittar du tips för varje steg.

Medveten

För att skapa en bättre förståelse för vad AI är och hur AI skiljer sig från andra tekniker rekommenderar vi att du går onlinekursen Elements of AI.

Elements of AI

AI Swedens kurs Starta din AI-resa är också bra för grundläggande och viktiga aspekter av artificiell intelligens (AI).

Starta din AI-resa

Inspirerad

Introduktion till AI för ledare är en 45 minuters upplevelse som ger en översikt för potentiell tillämpning, genom konkreta exempel och faktiska erfarenheter.

Introduktion till AI för ledare

Du kan också titta på våra AI-inspirationsevent med konkreta exempel på hur AI kan användas bland annat inom administrationsprocesser och för smartare samhällsbyggnad.

Inspelade inspirationsevent

Det finns även många bra podcasts som pratar om hur man kan använda AI i verksamheter. Nedan har vi samlat ett antal avsnitt som vi rekommenderar.

Podcasts

To play this Spotify content, you need to "Allow all" cookies.

Adjust your settings

Drömma

När man börjar leta efter tillämpningar för AI sin verksamhet kan det hjälpa att tänka utifrån de förmågor som AI har snarare än specifika tekniker. Då blir det enklare att tänka kreativt kring vad AI kan lösa utan att man behöver vara teknisk expert.

AI-förmågor

Att ta del av användningsfall som andra har identifierat och utvecklat är ett utmärkt sätt att inspireras. På my.ai finns ett bibliotek med användningsfall som du kan läsa om.

Användningsfall för AI på my.ai

Planera

Sedan i höstas är åtta projekt från senaste utlysningen av Starta er AI-resa igång. Läs gärna artikeln som sammanfattar de råd och tips som kommit ur detta för organisationer som planerar sina första steg på resan.

Råd och tips från början på en AI-resa

Tenfiftys dataguide är ett utmärkt sätt att få svar på de vanligaste frågorna kring data och datainsamling för att gå från idé till driftsatt AI.

Tenfiftys dataguide

Testa

När ni är redo att börja testa och experimentera med AI finns det stöd att få av Vinnova.

Nedan hittar du ett antal utlysningar som du kan söka kring detta.

Vinnovas utlysningar inom ramen för satsningen

Genom finansieringsmöjligheter från Vinnova skapas förutsättningar för att omsätta idéer i praktiken. Under tre perioder kommer det vara möjligt att söka medel för konkreta utvecklingsprojekt, och dessutom kommer det finnas en utlysning skräddarsydd för att ta fram delbara resurser och lösningar. Observera att utlysningarna inte förutsätter att kommunen eller organisationen som söker är partner i AI Sweden.

Starta er AI-resa
För organisatoriskt lärande och praktisk användning av artificiell intelligens i kommuner och civilsamhälle. Mer information

Uppskalningsprojekt
Finansiellt stöd till AI-lösningar i tidig kommersiell fas som har potential att skala brett inom målgruppen. Sök Vinnovas utlysning Uppskalning av AI-lösningar hos kommuner och civilsamhälle innan den 11 maj, 2023. Läs mer och ansök

Gemensamma AI-förmågor
Finansiellt stöd till samarbetsprojekt där fler kommuner och civilsamhällesorganisationer som i bred samverkan vill utveckla och testa gemensamma resurser och förmågor som bygger på artificiell intelligens. Utlysningen är öppen mellan december 2023 till april 2024.

My AI finns mer information och yta med möjlighet att dela gemensamma intresseområden och hitta samarbetspartners för gemensam ansökan.
Läs mer och ansök hos Vinnova.

För mer information, kontakta

Rebecka Lönnroth
Rebecka Lönnroth
Strategic Initiative Developer
+46(0)729 651 080
A picture of a man called Andreas Skog
Andreas Skog
AI Change Agent
+46 (0)73-819 08 63