Hoppa till huvudinnehåll

Undersökning av användning av syntetisk data inom intensivvården

Brist på tillgång till tillräckligt med data och begränsningar för delning av data mellan hälsoorganisationer är två av de största utmaningarna när man utvecklar AI-modeller inom hälso- och sjukvård. AI Sweden, tillsammans med projektpartners Region Västerbotten, Örebro Universitet och Syndata AB, har undersökt möjligheterna att använda syntetisk data som en potentiell väg framåt.

En vanlig utmaning när man arbetar med AI-modeller inom hälso- och sjukvård är behovet av stora mängder data för att träna modellerna. Om sjukvårdsregionerna kunde dela sin data med varandra, skulle det vara mycket fördelaktigt för AI-utveckling. En potentiell lösning kan vara att arbeta med syntetisk data som inte innehåller identifierbar patientdata och kan delas utan att bryta mot sekretess.

Vi vill stödja den nationella användningen av syntetisk data för att utveckla fördelaktiga AI-modeller inom hälso- och sjukvård.

Vi vill se denna metod replikeras på nationell nivå. Följande rapport kan delas bland regionerna för att främja praxis.

Denna fas 1-rapport fokuserar på nyttan med AI-modeller i prediktiv hälso- och sjukvård. Vi har undersökt olika generativa metoder för att skapa syntetisk data och validerat syntetiserad data med avseende på både kvalitet och nytta för att träna AI-modeller.

Rapporten har sex delar:

För mer information, kontakta

Lorna Bartram
Lorna Bartram
AI Transformation Strategist - Healthcare
+46 (0)70-635 71 01
Nina Lahti
Nina Lahti
AI Transformation Strategist - Healthcare
+46 (0)70-085 69 76