Hoppa till huvudinnehåll

Bakgrund till informationsdriven sjukvård

Medicinska genombrott gör att en större del av befolkningen kan leva längre och hälsosammare liv. Men denna demografiska förskjutning innebär också att antalet patienter med kroniska sjukdomar ökar och därmed ökar efterfrågan på hälso- och sjukvård. Det är tydligt att den omvandling som behövs inom hälso- och sjukvården för att möta denna utmaning inte kan uppnås enbart genom att tillhandahålla mer resurser. Nya digitala stödsystem, nya former av samarbete och olika arbetsmetoder krävs.

Artificiell intelligens har potential att spela en nyckelroll i denna omvandling av hälso- och sjukvårdssystemen och för att möjliggöra för patienter att vara aktivt involverade i sina vårdprocesser. För att introducera AI i hälso- och sjukvårdstjänster på en nationell nivå, behövs mer kunskap om tillgängliga data, juridiska frågor och implementeringsalternativ.

De framgångsrika lösningar som har skapats på en lokal eller regional nivå måste distribueras och implementeras i hela landet. Mer samarbete mellan olika regioner och vårdgivare kommer att leda till en effektivare användning av hälso- och sjukvårdsresurser. Istället för att försöka uppfinna hjulet på nytt, kan hälso- och sjukvårdsorganisationer komma samman med AI Sweden för att dela på detta arbete.

För mer information, kontakta

Lorna Bartram
Lorna Bartram
AI Transformation Strategist - Healthcare
+46 (0)70-635 71 01
Nina Lahti
Nina Lahti
AI Transformation Strategist - Healthcare
+46 (0)70-085 69 76