Hoppa till huvudinnehåll

Swedish Space Data Lab 3.0

Rymddata kan nyttjas för väderprognoser, övervakning av klimat, skogs- och jordbruk. Behovet av att analysera, tillgängliggöra och samordna data ökar stadigt. Det svenska Rymdatalabbet (Swedish Space Data Lab 3.0) är ett initiativ för att främja innovation baserade på rymddata, sänka tröskeln för användning och bidra till samhällsnytta.

Satellite view

Satellitbild över Stockholm, Sverige.

Labbet är en resurs

Det svenska Rymddatalabbet (SDL 3.0) är en nationell innovationsplattform och resurs för aktörer som vill nyttja rymddata, samt för utveckling av AI-baserad analys av data. Syftet är att möjliggöra ökad användning av data från rymden. Behovet av att analysera, tillgängliggöra och samordna jordobservationsdata data ökar stadigt, då man ser stora fördelar som kan utveckla vårt samhälle och lösa problem på vår planet. 

Förväntade resultat

Målet är att med lättillgängliga verktyg, artificiell intelligens (AI) och öppen källkod göra rymddata mer tillgängligt för utveckling av tjänster och applikationer.

Labbet bidrar till att:

 • Tillgängliggöra data, bearbetningskapacitet, programvaruplattformar, verktyg och metodik 
 • Bana vägen för utveckling av innovationer och applikationer 
 • Bygga kompetens för att lösa framtidens problem
 • Sprida kunskap, inspiration och engagemang för hur rymddata kan nyttjas 
 • Främja samverkan mellan intressenter
 • Vara en språngbräda för nya användare

Varje år utgör en viktig milstolpe och vid årets slut sammanfattas resultat och prioriteringar för kommande period. 

Så här arbetar vi

Vi använder Open Data Cube (ODC), som organiserar rymddata i en effektiv databasstruktur. Källan till all data kommer främst från satelliten Sentinel-2, men i framtiden även från ytterligare datakällor. Nya data modifieras och anpassas olika användningsområden, för att göra den användbar.

Användningsområden

Det finns ett brett spektrum av användningsområden:

 • Väderprognoser 
 • Klimatövervakning
 • Övervakning av vattennivåer
 • Skog- och vegetationsövervakning
 • Mark-, gröda- och naturresursövervakning
 • Övervakning av bränder

Dra nytta av labbet

Rymdatalabbet är en resurs och plattform som kan användas av myndigheter med ansvar för civila, miljömässiga och naturresurser men också utvecklare av rymddatatjänster, företag och privatpersoner.

Är du nyfiken på vad vi kan göra tillsammans? Ta del av vår kunskap, låt oss inspirera och guida dig. Kontakta oss så kan vi inleda ett samarbete!

Fär mer information, kontakta

Chiara Ceccobello
Chiara Ceccobello
Data Scientist