Hoppa till huvudinnehåll

Impact Innovation: Prevention 360

Prevention 360 är en förstudie av AI Sweden tillsammans med Nollvision Cancer, Informationsdriven Vård, Prevention Barnfetma och Fokus Patient.

Vänligen notera: Detta projekt är avslutat

Impact Innovation: Prevention 360

Utmaningar

För att främja hälsa hos både enskilda individer och hela befolkningar behöver synen förändras. Istället för att vara reaktiv och generell bör den vara proaktiv, precisa och välgrundad. Ett samhälle som upprätthåller hälsa genom att agera tidigt och på skräddarsydda sätt kan minska behovet av resurskrävande sjukvård. Det frigör också resurser för att erbjuda högkvalitativ vård till dem som verkligen behöver det.

Om projektet

Prevention 360 är en förstudie av AI Sweden tillsammans med Nollvision Cancer, Informationsdriven Vård, Prevention Barnfetma och Fokus Patient.

Genom en datadriven metod kan både individer och samhälleliga aktörer, kommuner och regioner, agera på ett informerat och proaktivt sätt med riktade insatser för att främja hälsa och motverka försämring av hälsa, samtidigt som de ger individen nya sätt att ta ansvar för sin hälsa. Detta är viktigt för förbättrad hälsa över hela samhället, både för individen samt för samhälleliga aktörer som regioner och kommuner och för att öka resurseffektiviteten.

Med ett brett och mycket relevant nätverk av erfarna partners, och ett omfång från kliniska behov, forskning, teknikutveckling och implementering i samhället, kommer vi att arbeta uppdragsorienterat och med mobilisering av alla sektorer genom hela samhället.

De nationella innovationsnätverken tillsammans med en patientorganisation syftar till att utveckla det nästa strategiska innovationsprogrammet.

Fakta

  • Prevention 360 är en förstudie från februari till oktober 2023.

  • Projektpartners: AI Sweden, Nollvision Cancer, Informationsdriven Vård, Prevention Barnfetma och Fokus Patient.

  • Anslaget finansierades av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och är en del av Sveriges innovationsinvestering för 2030-talet Impact Innovation.

För mer information, kontakta

Lorna Bartram
Lorna Bartram
AI Transformation Strategist - Healthcare
+46 (0)70-635 71 01
Nina Lahti
Nina Lahti
AI Transformation Strategist - Healthcare
+46 (0)70-085 69 76