Hoppa till huvudinnehåll

Digital Forensics Sweden

AI Sweden samarbetar med nätverket Digital Forensics Sweden för att undersöka hur AI kan användas inom digital forensik.

Utmaningar

Det finns ett snabbt växande problem med hot mot privat och allmän säkerhet genom teknikrelaterad brottslighet. De nya tekniska genombrotten inom artificiell intelligens (AI), Internet of Things och drönare skapar nya möjligheter för både gott och missbruk. Framväxande teknologier kommer att medföra utmaningar som ännu inte tänkts på.

Syfte

Ett nyligen bildat nätverk, Digital Forensics Sweden, försöker ta itu med de utmaningar som beskrivits ovan. De tittar på en rad åtgärder inom utbildning, samarbete i teknikutveckling, forskning och innovation och avser att skapa ett nationellt kompetenscenter i Östergötland som ska vara navpunkt i den växande fältet av digital forensik. AI Sweden samarbetar med Digital Forensics Sweden för att undersöka i en förstudiefas hur AI kan användas inom digital forensik.

AI är utmärkt lämpad för många säkerhetsuppgifter, som att snabbt och i stor skala upptäcka misstänkt datorbeteende. AI-verktyg kan extrahera mönster och flagga specifika händelsekedjor från stora mängder data. Dessutom kan multimodal AI (som kombinerar t.ex. ansikte, röst och rörelsemönster) ge mycket mer exakt identifiering.

Genom att underlätta samarbete mellan behovsägare, forskare, tjänste- & produktleverantörer och det samhälleliga rättsväsendet, kommer det att vara möjligt att ta itu med gemensamma utmaningar och utveckla säkra produkter och tjänster. Det kommer att accelerera nya innovationer genom att stödja övergången av forskningsresultat från labb till verklighet. Detta kommer att generera nya teknologier, standarder, produkter och metoder inom digital forensik.

Fakta

AI Sweden är en partner till Digital Forensics Sweden och en av sex organisationer som utgör styrkommittén. Det finns cirka 40 deltagande organisationer i det växande nätverket.

Nätverket startade 2018 och AI Sweden gick med i september 2022.

 

Kontakt

Är du intresserad av att engagera dig i hur AI kan användas för digital forensik? Kontakta gärna Niclas Fock för att lära dig mer.

Niclas Fock
Niclas Fock
Senior Advisor
+46 (0)72-224 22 84